WOR

De WOR staat voor Wet op de ondernemingsraden en is dus een afkorting voor de wet waarin voor de ondernemingsraden belangrijke bevoegdheden zijn omschreven. In de artikelen wordt aandacht besteed hoe je als ondernemingsraad kan omgaan met bepaalde artikelen vanuit de WOR.