werkwijze

De werkwijze van de ondernemingsraad heeft alles te maken met hoe en op welke wijze je het werk met z’n allen vorm geeft.