Roos van Leary

Werken met de Roos van Leary

De Roos van Leary is een model dat wordt gebruikt om gedrag te analyseren en te begrijpen. Het model is ontwikkeld door Timothy Leary en bestaat uit een cirkel met aan de ene kant een verticale as van dominantie en aan de andere kant een horizontale as van samenwerking.

In het midden staat de neutrale positie, die representatief is voor mensen die zich niet defensief of agressief gedragen. De vier kwadranten van de cirkel zijn dan respectievelijk opgevuld met de woorden: meegaand, afhankelijk, vijandig en onafhankelijk.

Het model beschrijft onder andere hoe mensen met elkaar communiceren en hoe ze met elkaar omgaan. Door middel van de Roos van Leary kan er inzicht worden verkregen in onderlinge relaties en communicatieprocessen. Het model biedt handvatten voor het verbeteren van relaties en het oplossen van conflicten.

Door dit model te begrijpen en toe te passen, kan men effectievere communicatie hanteren. Zo is het mogelijk om de communicatie beter af te stemmen op de ander en zo beter te begrijpen waarom sommige mensen defensief of juist meegaand reageren.

Module 1 Inleiding over de Roos van Leary
Les 1 Wat is de Roos van Leary?  
Les 2 De geschiedenis achter de Roos van Leary  
Les 3 De toepassingen van de Roos van Leary  
Module 2 Het begrijpen van interactiepatronen binnen een team
Les 1 Interactiepatronen en hun invloed op een team  
Les 2 De vier kwadranten in het model  
Les 3 Het ontdekken van persoonlijkheidstypes in een team  
Module 3 Effectief communiceren binnen een team met behulp van de Roos van Leary
Les 1 Communicatiestijlen binnen een team en hoe deze te verbeteren  
Les 2 Het gebruik van assertieve taal om effectief te communiceren  
Les 3 Het herkennen en vermijden van destructieve communicatiepatronen  
Module 4 Conflictoplossingenstechnieken voor teams met behulp van de Roos van Leary
Les 1 Het identificeren en oplossen van conflicten binnen een team  
Les 2 Constructieve feedback geven en ontvangen  
Les 3 Toepassen wat er geleerd is om conflicten te voorkomen  
Module 5 Praktische toepassing: werken met de Roos in een teamomgeving
Les 1 Een praktisch stappenplan voor het implementeren van de Roos in het dagelijkse leven  
Les 2 Hoe te reageren op verschillende persoonlijkheidstypes binnen een team  
Les 3 Oplossingen bedenken voor uitdagende situaties  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *