wat doe je in de ondernemingsraad

Wat doe je in de OR?

Als je pas lid van de ondernemingsraad bent geworden dan is het lastig om meteen te weten waar je aan begonnen bent, waar je precies over mag spreken of waar je je mee mag bemoeien. Dat kan een flink aantal maanden en vergaderingen in beslag nemen.

Er wordt in ieder geval van je verwacht dat je meedenkt, meepraat en meebeslist.

Het een is zwaarder als het ander. Een ding is direct al wel helder, de directeur is verantwoordelijk voor hetgeen hij of zij doet met de inbreng van de ondernemingsraad. Dit kan nooit zeggen dat de ondernemingsraad het heeft besloten. Hij zegt het wel eens maar het snijdt geen hout.

Op welke terreinen en bij welke aangelegenheden denk je mee, praat je mee en beslis je mee

wat doe je in de OR?

Met Andere Woorden, Wat Je Dus Doet In De Ondernemingsraad Is De Werknemers Vertegenwoordigen Door Mee Te Doen, Mee Te Praten En Mee Te Denken Over Alles Wat De Organisatie Betreft.


Ik neem je mee in een kort verhaaltje:

ik vroeg Nashrudin: hoe staan de zaken tussen jou en je vrouw?

Het valt me op dat ik jullie nooit ruzie zie maken.

Hij zei: we hebben al in een vroeg stadium een afspraak gemaakt en daar houden we ons aan. Daarom gaat het zo goed.

Ik zei: leg met dat eens uit. Want er komen allerlei mensen met vragen bij me en die kan ik misschien met jullie aanpak helpen.

Hij zei: het is een simpele overeenkomst. We hebben afgesproken dat bij zware en ingewikkelde vraagstukken waarbij veel op het spel staat mijn stem de doorslag geeft. In simpele zaken, bij kleine dingetjes daar is zij de baas.

Ik zei: dat is een duidelijk convenant. Maar vertel me nog eens wat is klein en wat is groot?

Hij zei: naar welke film we bijvoorbeeld gaan, wat het eten wordt, naar welke school we de kinderen sturen, wat voor kleren we dragen, soort huis en auto, dat zijn allemaal de kleine  en gewone dingen en daar gaat mijn vrouw over.

Ik zei : nou, maar wat is dan nog een gewichtige zaak?

Hij zei:  of bijvoorbeeld God bestaat of niet. Dat is een belangrijke kwestie en daarin beslis ik.

Bij een ondernemingsraad ligt het nadrukkelijk anders maar zijn de verhoudingen even helder. In principe kun je aan alles meedoen en over alles meepraten en meedenken. Wat je maar wilt.

Als het op beslissen aankomt ligt het echter genuanceerder. Zeker, een ondernemingsraad beslist, maar op een bepaalde manier ook weer niet. Het is de taak van een ondernemingsraad om op te komen voor de belangen van werknemers en het overleg te voeren met de werkgever over het beleid en het functioneren van de onderneming.

Een ondernemingsraad bevordert werkoverleg, de zorg voor goede arbeidsomstandigheden, interne zorg voor het milieu, gelijke behandeling en de inschakeling van gehandicapte werknemers en allochtonen. Dit alles met het oog voor de organisatiebelangen en de belangen van het personeel.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *