Voorzitter OR

Voorzitter OR

Een goede voorzitter is van essentieel belang voor de effectieve werking van de ondernemingsraad. De voorzitter heeft als taak om de vergaderingen van de ondernemingsraad in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de besluitvorming soepel verloopt.

De rol van de voorzitter gaat echter verder dan alleen het leiden van vergaderingen. Een goede voorzitter is ook in staat om de agenda van de vergaderingen vast te stellen en ervoor te zorgen dat deze relevant is voor de taken en verantwoordelijkheden van de ondernemingsraad. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het bewaken van de voortgang van de activiteiten van de ondernemingsraad.

Een belangrijke rol van de voorzitter is ook het vertegenwoordigen van de ondernemingsraad naar de directie en andere stakeholders binnen de organisatie. De voorzitter moet in staat zijn om de standpunten van de ondernemingsraad duidelijk en overtuigend over te brengen en tegelijkertijd een constructieve relatie met de directie te onderhouden.

Om deze taken adequaat uit te voeren, moet de voorzitter beschikken over bepaalde vaardigheden. Zo moet hij of zij bijvoorbeeld in staat zijn om op een duidelijke en effectieve manier te communiceren en beschikken over voldoende kennis van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de ondernemingsraad. Ook is het belangrijk dat de voorzitter over goede sociale vaardigheden beschikt en in staat is om de verschillende belangen en perspectieven binnen de ondernemingsraad te managen.

Al met al is de rol van de voorzitter dus van groot belang voor de effectiviteit en slagvaardigheid van de ondernemingsraad. Een goede voorzitter kan zorgen voor een optimale samenwerking tussen de verschillende leden van de ondernemingsraad en een constructieve relatie met de directie en andere stakeholders binnen de organisatie.

Module 1 Inleiding over de rol voorzitter OR
Les 1 Belang van een goede voorzitter en zijn of haar rol bij het leiden van de ondernemingsraad  
Les 2 De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter  
Les 3 Het belang van een goede samenwerking tussen de voorzitter en andere leden van de ondernemingsraad  
Module 2 De taakomschrijving van de voorzitter
Les 1 Definitie, taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter  
Les 2 Voorbereiding op vergaderingen en zorgen dat deze efficiënt verlopen  
Les 3 Bevorderen van participatie en betrokkenheid van de OR-leden  
Module 3 Communicatievaardigheden
Les 1 Efficiënt communiceren met andere OR-leden en de bestuurder  
Les 2 Omgaan met weerstand binnen de ondernemingsraad en met de bestuurder  
Les 3 Luisteren, feedback geven, vragen stellen, samenvatten en doorvragen  
Module 4 Leidersschapskwaliteiten
Les 1 Inspirerend leiderschap tonen binnen de ondernemingsraad  
Les 2 Motiveren van OR-leden om actief bij te dragen aan de besluitvorming  
Les 3 Het creëren van een positieve sfeer binnen de ondernemingsraad  
Module 5 De rol van vertegenwoordiger
Les 1 Optreden als officiële woordvoerder namens de ondernemingsraad naar buiten toe  
Les 2 Verantwoording afleggen aan de achterban over het werk van de OR  
Les 3 Het opstellen of beoordelen van stukken die naar de bestuurder gaan  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *