verstrekken van krediet

Verstrekken van krediet

Er is alleen sprake van het adviesrecht wanneer bij het verstrekken van een krediet of het stellen van zekerheden dit niet tot de normale werkzaamheden behoort, zoals bijvoorbeeld bij een bank of financieringsinstelling.

Over het afgeven van een 403-verklaring (artikel 2:403 BW) door een moeder ten behoeve van garant staan voor de schulden van de dochters valt hieronder.

Aanbeveling voor de ondernemingsraad:

  • Is nut en noodzaak helder voor de ondernemingsraad;
  • helder zijn de voorwaarden van kredietverstrekking of zekerheidsstelling;
  • op welke wijze er sprake is van financieren van het krediet;
  • gevolgen voor de eigen onderneming;
  • eventuele concernaansprakelijkheid als de dochter niet meer aan verplichtingen kan voldoen.

Er kunnen personele gevolgen zijn wanneer:

  • de onderneming zijn aflossings- en renteverplichtingen niet meer kan nakomen en de eigen onderneming dit verlies moet dragen;
  • derden aanspraak maken op de gestelde zekerheden;
  • wanneer er sprake is van een concern: is deze aansprakelijk voor de personele gevolgen bij de dochter.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *