verkoop van de onderneming

Verkoop van de onderneming

Wanneer gesproken wordt over de verkoop van het bedrijf dan is dit voor de ondernemingsraad een adviesplichtig onderwerp. Want de zeggenschap wordt door een andere ondernemer overgenomen. 

verkoop van de onderneming

Bovendien zal, wanneer niet de gehele onderneming wordt overgedragen, de organisatie in afgeslankte vorm moeten worden aangepast.

Dat betekent dat er dus sprake is van adviesrecht op grond van artikel 25, lid 1 onder e.

Wanneer een bedrijfsonderdeel wordt verkocht dan bestaat de mogelijkheid dat daarmee ook de werkzaamheden van de overdragende onderneming inkrimpen. Wanneer daar sprake van is dan heeft de ondernemingsraad adviesrecht op basis van artikel 25, lid 1 onder c en d.

Let op:

 • Onderzoek als ondernemingsraad nut en noodzaak van het voornemen.
 • Wie is de koper en welk belang heeft hij bij de overname?
 • Wat zijn de overnamevoorwaarden, wat is de overnamesom en welk deel daarvan is ‘goodwill’ en hoe wordt dit gefinancierd?
 • Wat zijn de plannen van de koper met de overgenomen onderneming of het onderdeel daarvan?
 • Zijn er ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden?
 • Is voortzetting van de medezeggenschap?
 • Zijn de vakorganisaties betrokken bij het overname proces?

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

Bij een overname of overdracht van de zeggenschap is de Wet bescherming werknemers van toepassing (artikel 7:662 t/m 666 BW). De volgende punten zijn voor de ondernemingsraad van belang:

 • Het personeel gaat van rechtswege mee over.
 • De arbeidsovereenkomst wordt onverminderd voortgezet bij nieuwe werkgever. Een mogelijke complicatie zit in voortzetting arbeidsvoorwaarden en dan met name de pensioenrechten.
 • Wanneer werknemers worden ontslagen dan is dit niet rechtsgeldig. Ontslag kan alleen rechtsgeldig zijn wanneer op grond van bedrijfseconomische redenen de organisatie in de problemen komt waardoor er gereorganiseerd moet worden. Op dit punt is er ook sprake van adviesrecht op grond van artikel 25, lid 1 onder e.
 • In de praktijk kunnen arbeidsvoorwaarden en cultuurverschillen aanwezig zijn waarvoor aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *