Training Wet op de ondernemingsraden

Training Wet op de ondernemingsraden (WOR)

In deze training Wet op de ondernemingsraden wordt de ondernemingsraad klaargestoomd voor het echte werk. Daarvoor is kennis van de juridische spelregels nodig. Belangrijker is nog om de Wet op de ondernemingsraden handig te kunnen benutten.

Deze training geeft de OR-leden inzicht in de belangrijkste rechten en plichten. Je leert de WOR te gebruiken in de eigen organisatie. De OR maakt afspraken en bepaalt zijn eigen werkwijze.

Stap voor stap wordt je meegenomen met een praktische uitleg. Daarnaast wordt ingegaan hoe je strategisch om kan gaan met de verschillende artikelen.

Training Wet op de ondernemingsraden

Inhoud training Wet op de ondernemingsraden

Je wordt meegenomen in de belangrijkste artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). We gaan zeker niet de gehele Wet behandelen maar we pakken de belangrijkste artikelen waar je mee te maken krijgt in de dagelijkse praktijk. Op een praktische wijze laten wij je zien hoe de Wet- en regelgeving in elkaar zit en hoe je die kan toepassen in de eigen organisatie.

  • Taak en positie van de ondernemingsraad in de organisatie.
  • Van welke faciliteiten kan/mag de ondernemingsraad gebruik maken?
  • Hoe om te gaan met de bespreking van de algemene gang van zaken?
  • Wat betekent het Adviesrecht en hoe kan je daarmee omgaan?
  • Het sterkste recht van de ondernemingsraad het Instemmingsrecht.
  • En hoe kan je effectief gebruik maken van het Initiatiefrecht?
  • En als we in Beroep moeten gaan. Hoe werkt dat dan?

Mogelijkheden training WOR

  • Deze training kan voor de ondernemingsraad op maat worden gemaakt. Je kan dan eigen onderwerpen en thema’s aan deze training toevoegen.
  • Je kan deze training ook invoegen bij de starttraining of een maatwerktraining.
  • Als lid kan je ‘gratis’ gebruik maken van de Digitale Leeromgeving waarin al het gebruikte cursusmateriaal aanwezig is.

Locatie van de training

Deze training Wet op de ondernemingsraden wordt gegeven op een zelf door de ondernemingsraad gekozen locatie.

Na de training Wet op de Ondernemingsraden helpen wij je graag verder

De meeste leden gaan na de training, in hun eigen vertrouwde omgeving, pas echt actief aan de slag met het OR-werk. Het is normaal dat er dan nog tal van vragen ontstaan. Iedere maand organiseren wij online bijeenkomsten waar je bij kan zijn en je vragen kwijt kan. Maar natuurlijk kan/mag je ook mailen en/of bellen.

Deze training Wet op de ondernemingsraden is een maatwerktraining die voor de gehele ondernemingsraden wordt gegeven.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten