training vaardig overleggen

Training Vaardig overleggen

Grip krijgen op het vergaderproces

 • Aan de slag met gesprekstechnieken.
 • Op welk moment breng ik mijn punt in?
 • Doelgericht werken als OR-lid.

Goede besluiten vereisen discipline

Het medezeggenschapswerk is in de praktijk regelmatig vergaderen: in de eigen vergadering, in de overlegvergadering en in commissies. Vanwege deze veelheid is het plezierig als deze vergaderingen ook efficiënt verlopen.

Deze training is daarvoor een handreiking. Na deze training is inzicht in de middelen en mogelijkheden die er zijn om een vergadering goed te laten verlopen. Ook leer je hoe je deze middelen zelf kan inzetten en hoe je je eigen vaardigheden daarin kan verbeteren.

Wat leer je tijdens de training Vaardig overleggen?

De theoretische inleidingen betreffen de rol en positie die de ondernemingsraadsleden hebben binnen de verschillende vergaderingen. Praktische handvatten en vaardigheden zijn met name gericht op de eigen inbreng. Hoe zorg je ervoor dat alle leden naar je luisteren?

In een mix van theorie en (praktische)oefening komen aan de orde:

 • Je leert gespreksvaardigheden zoals luisteren, argumenteren en het houden van een betoog.
 • Je leert omgaan met diverse fases in het vergaderproces.
 • Je leert de diverse vergaderrollen en -typen.
 • Je leert het opstellen van een individueel opleidingsplan.

Tijdens de training maak je kennis met de rol die je vervult binnen de medezeggenschap, de taken en positie. Je leert communicatietechnieken en een besluitvormingsmodel te hanteren. En je leert te werken met een goede agenda.

Voor wie is de training vaardig overleggen bedoeld?

Deze training is bestemd voor de gehele ondernemingsraad of voor leden van een commissie.

Wat levert de training vaardig overleggen je op?

Doel is om de eigen inbreng beter voor het voetlicht te brengen tijdens vergaderingen en een goed verloop van het vergaderproces te stimuleren.

 • Goede onderlinge samenwerking.
 • Betere resultaten door individuele ontwikkeling.
 • Goede taakverdeling aan de hand van de verschillende MZ-processen.
 • Vroegtijdige betrokkenheid in het besluitvormingsproces.

Na deze training vaardig overleggen sta je er niet alleen voor!

Terug in de eigen vertrouwde omgeving gaan de OR-leden pas echt actief aan de slag met hetgeen in deze training aan de orde is geweest. Het is normaal dat er nog vragen ontstaan en waarvoor je ons altijd kan bellen en/of mailen.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten