training schrijven van een advies

Training Schrijven van een advies

Succesvol schrijven van een advies

  • Waar moet het advies van de OR aan voldoen?
  • Staat alles wat afgesproken is in het advies?
  • Hoe gaan we de achterban informeren over dit advies?
training schrijven van een advies

Goede besluiten vereisen discipline

Het schrijven van een advies wordt soms ervaren als een beladen kwestie. Aan de ene kant weet men dat het moet voldoen aan de vormeisen van de WOR. En aan de andere kant moet dat allemaal zo formeel? En hoe gaat de bestuurder reageren op dit advies?

Het schrijven van een advies kan ook beschouwd worden als het inzichtelijk maken van wat de invloed van de ondernemingsraad is geweest op de besluitvorming. Dit kan ook als basis dienen voor de informatie naar de achterban.

Na een inleiding over de precieze wettelijke eisen die aan een advies gesteld worden, over de juiste opzet van een advies en de juiste bewoordingen, leer je aan de hand van een casus een advies te schrijven.

De aandacht wordt gericht op een advies dat technisch goed in elkaar zit en duidelijk laat zien waar de ondernemingsraad of de commissie invloed op heeft gehad en waar de OR nog ontevreden over is (geweest).

Wat leer je tijdens de training Schrijven van een advies?

  • Je leert om een strategisch advies te formuleren.
  • Je leert om een inhoudelijk advies uit te brengen.
  • Je leert om eventuele bezwaren goed te onderbouwen.

Voor wie is de training bedoeld?

Deze training is bestemd voor leden van een ondernemingsraad of leden van een commissie.

Resultaten van deze training

  • Dat de OR eerder betrokken zal worden in besluitvormingsprocessen.
  • Het advies kan getoetst worden aan randvoorwaarden en criteria van de OR.
  • Eigen regie over de wijze waarop de OR invloed uitoefent.

Na de training sta je er niet alleen voor!

Terug in de eigen vertrouwde omgeving gaan de OR-leden pas echt actief aan de slag met hetgeen in de training aan de orde is geweest. Het is normaal dat er dan nog vragen ontstaan waarvoor je ons na de training altijd kan bellen en/of mailen.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten