samenwerken in de OR

Training Samenwerken in de OR

Krijg meer begrip en verbinding in de ondernemingsraad

  • Wat zijn waarden, ambities en kwaliteiten in de ondernemingsraad?
  • Wat is jouw toegevoegde waarde, plek en rol in de ondernemingsraad?
  • Voor een goed samenwerkingsproces elkaar leren kennen.

In de training Samenwerken in de OR gaan we aan de slag met het creëren van een veilige omgeving in de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad bestaat uit unieke mensen afkomstig uit specifieke delen van de organisatie. Mensen die hun eigen talenten, ervaring en ideeën inbrengen. Om effectief samen te werken is het belangrijk dat de leden van de ondernemingsraad elkaar goed kennen.

Zo ontstaat er vertrouwen en verbinding in de ondernemingsraad en kunnen er heldere afspraken worden gemaakt die de samenwerking verbeteren.

Het resultaat? Een werkklimaat waarin mensen begrip hebben voor elkaar en profiteren van elkaar kwaliteiten/talenten.

Wat leer je tijdens de training Samenwerken in de OR

  • Je leert het creëren van vertrouwen en veiligheid in de ondernemingsraad.
  • Je leert het delen van een eigen mening en dat er verschil mag zijn.
  • Je leert open te staan voor anderen en het creëren van een soepele samenwerking.

Voor wie is deze training bedoeld?

Dit is een maatwerktraining en is bedoeld voor de gehele ondernemingsraad.

Wat levert deze training Samenwerken inde OR je op?

  • Het onderscheiden van verschillende fasen in het ontwikkelingsproces.
  • Een toenemende openheid en diepgang.
  • Grotere betrokkenheid van de OR-leden.
  • Meer initiatief en onafhankelijke opstelling van OR-leden.

Na deze training Samenwerken in de OR sta je er niet alleen voor!

Terug in de eigen vertrouwde omgeving gaan de OR-leden pas echt actief aan de slag met hetgeen in de training aan de orde is geweest. Het is normaal dat er nog vragen ontstaan en waarvoor je ons na de training altijd kan bellen en/of mailen.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten