Persoonlijke effectiviteit in de OR

Training Persoonlijke effectiviteit

Kwaliteiten en talenten gebruiken in de OR

 • Invloed en resultaat vergroten.
 • Formuleren van eigen doelen.
 • Optimaal benutten van eigen kwaliteiten.

Durven los te laten

Veel van de trainingen die gevolgd worden door ondernemingsraden richten zich op het team – de ondernemingsraad, de totale groep. Deze training richt zich op de individuele medezeggenschappen. De persoonlijke kwaliteiten, waarin de eigen wijze zichtbaar wordt, staan centraal.

Mensen zijn verschillend. Door deze verschillen zijn mensen ook op een andere wijze effectief. Hierdoor zijn we soms jaloers op wat anderen kunnen. Dat willen jij ook kunnen maar het lukt je niet.

Ook worden vaardigheden door de een anders opgepakt c.q. ingezet als door een ander. Wat maakt nu dat de een iets makkelijker leert en toepast en een ander daar de grootste moeite mee heeft?

Deze training maakt duidelijk waarom jij sommige vaardigheden gemakkelijker oppakt en inzet dan anderen. Maar ook hoe je met je belemmeringen om kan gaan om je eigen effectiviteit kan verhogen. Je krijgt inzicht in de eigen kwaliteiten en belemmeringen.

Dat betekent dus een zelfonderzoek waarna praktische handvatten worden gegeven om met belemmeringen om te gaan en daardoor dus effectiever verschillende vaardigheden kan inzetten.

Wat leer je tijdens deze training persoonlijke effectiviteit in de OR?

 • Je leert doelen te stellen, van persoonlijk belang en organisatie.
 • Je leert om te gaan met de eigen sterk en zwakke punten.
 • Je leert om de effecten van je gedrag waar te nemen.
 • Je leert om communicatieve en sociale vaardigheden te verbeteren.
 • Je leert om concrete methoden en technieken in te zetten.

Effectiviteit van mensen die iets willen bereiken hangt af van drie punten:

 • Vaardigheden
 • Kennis
 • Persoonlijke kwaliteiten

In deze training gaan we met name in op het derde aspect: persoonlijke kwaliteiten. Wij gaan er vanuit dat mensen op zijn minst effectiever worden wanneer ze inzicht krijgen in ‘hoe ze nu eenmaal zijn’. Wij geloven niet dat mensen ‘nu eenmaal zo zijn’.

Wanneer je wilt kan je veranderen. Dat betekent wel dat je bereid moet zijn te kijken naar de eigen kwaliteiten en belemmeringen. Daartoe dagen wij de deelnemers van deze training dan ook uit.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bestemd voor leden van een ondernemingsraad of leden van een commissie.

Wat levert de training Persoonlijke effectiviteit op?

 • Weten hoe je je eigen kwaliteiten kan inzetten.
 • Inzicht in je belemmeringen en hoe je daarmee om kan gaan.
 • Verschillende vaardigheden in kunnen zetten.

Na deze training sta je er niet alleen voor

Terug in de vertrouwde omgeving gaan de OR-leden pas echt aan de slag met hetgeen in de training aan de orde is gekomen. Het is normaal dat er nog vragen ontstaan en waarvoor je ons altijd kan bellen en/of mailen.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten