training onderhandelen voor de ondernemingsraad

Training Onderhandelen

Toch moeten we er met elkaar uitkomen

  • Resultaatgericht optreden als OR-lid.
  • Een goede sfeer, verweer tegen manipulaties.
  • Rol van de achterban bij onderhandelingen.
training onderhandelen voor de ondernemingsraad

Goede strategie bij onderhandelen

Hoe je het went of keert. Een overlegvergadering is in zekere mate ‘onderhandelen’. Het gesprek is erop gericht de overlegpartner zijn voorlopige besluit te laten aanpassen. Zeker wordt het onderhandelen als al in een vroeg(er) stadium om de mening van de ondernemingsraad wordt gevraagd.

Dat vraagt een aantal vaardigheden van degenen die het woord voeren. Het vraagt ook van de ondernemingsraad te weten wat het wil. Je kan niet onderhandelen als er geen duidelijk standpunt is over wat de medezeggenschap wil aanpassen of wil bereiken als het in een vroeg stadium wordt betrokken.

Hoe de mening, de inhoud, wordt gebracht is hierbij van groot belang. In deze training onderhandelen gaan we daar uitgebreid op in.

Wat leer je tijdens de training Onderhandelen?

De training onderhandelen biedt verscheidene situaties aan. Vanuit je rol als OR-lid wordt op zoek gegaan naar factoren die de effectiviteit van het onderhandelen kunnen belemmeren dan wel bevorderen. Daarbij ligt de nadruk op onderhandelen omdat het slagen in het overleg naast inhoud sterk afhankelijk is van vaardigheden. Hoe ga je om met verschillende meningen en hoe met tegenstellingen?

De training onderhandelen wordt natuurlijk theoretisch ondersteund, maar het gaat vooral om het (h)erkennen, oefenen en trainen van de diverse onderhandelingsvaardigheden.

Doen is het woord!

In een mix van theorie en (praktische)oefening komen aan de orde:

  • Je leert gespreksvaardigheden zoals luisteren, argumenteren en het houden van een betoog.
  • Je leert wat de verschillende fases van onderhandelen opleveren.
  • Je leert hoe je gebruik kan maken van de achterban.

Het persoonlijk optreden, de eigen stijl en presentatie krijgen veel aandacht. Door checklists, opdrachten en veel persoonlijk gerichten vragen wordt de eigen onderhandelingsstijl verbeterd. Alle tips en technieken komen samen in een overkoepelend model, dat het hele onderhandelingsproces transparant maakt.

Het oefenen staat voor een groot gedeelte centraal in deze training, afgewisseld met korte theoretische inleidingen. Naast de casussen die worden ingebracht zijn casussen uit de eigen praktijk zeer welkom.

Wat levert deze training onderhandelen je op?

  • De eigen (OR/Achterban)belangen realiseren.
  • Weten hoe je de machtsbalans kunt beïnvloeden.
  • Hoe je een constructief klimaat kan opbouwen.
  • Inzicht hoe je je flexibel kan opstellen.

Na deze training sta je er niet alleen voor!

Terug in de eigen vertrouwde omgeving gaan de OR-leden pas echt actief aan de slag met hetgeen in de training aan de orde is geweest. Het is normaal dat je nog vragen hebt en waarvoor je ons altijd kan bellen of mailen.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten