Training Navigator werkmethode

Training Navigator werkmethode

Geef de ondernemingsraad vorm en inhoud met de Navigator werkmethode.

Rally proactief werken
 • Niet vragen, maar vinden.
 • Stop nu nog met het kluitjesvoetbal.
 • Als OR helder maken wat nu echt belangrijk is.

Met de training Navigator werkmethode krijg grip op komende ontwikkelingen

Een goede kwaliteit van medezeggenschap is belangrijk in een tijd dat bedrijven en instellingen in snel tempo veranderen. Overheid, gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs zijn sterk in beweging. Al die veranderingen hebben namelijk veel invloed op de organisatie en op zijn medewerkers. De belangen van het personeel zijn groot en verdienen daarom een ondernemingsraad die ze op een slagvaardige wijze behartigt.

In het werken met de Navigator werkmethode gaat het erom, om de stem van de achterban te laten doorklinken in de besluiten van de bestuurder. In het belang van personeel en organisatie. De Navigator werkmethode is een toegankelijke en gedegen werkmethode om daaraan bij te dragen. De methode zet de OR op de agenda en prikkelt de achterban en laat de bestuurder luisteren.

Wat leer je tijdens deze training?

 • Je leert hoe je tot goede toetsingscriteria komt.
 • Je leert hoe je invloed krijgt tijdens besluitvormingsprocessen.
 • Je leert hoe je een duidelijke positie krijgt in de organisatie.
 • Je leert hoe je constructief overleg voert met de bestuurder en achterban.

Wat zijn de resultaten van deze training?

 • Je bent als ondernemingsraad proactief bezig.
 • De achterban voelt zich vertegenwoordigd.
 • Je krijgt invloed op besluitvormingsprocessen.
 • Het overleg gaat weer ergens over.
 • Je gaat als OR meer doen in minder tijd.

Ook na de training helpen wij je graag verder!

De meeste OR-leden gaan na de training, in hun vertrouwde omgeving, pas echt actief aan de slag met hetgeen in de training aan de orde is geweest. Het is normaal dat er op enig moment nog vragen ontstaan daar kan je ons altijd voor bellen of mailen.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten