Je kan nu aan de slag

DCT- test

De DCT- test is een redeneer test.
Je krijgt drie teksten voorgelegd (A, B en C) waarin een bepaalde gedachte of redenering is uitgewerkt. Deze teksten, echter, zijn door ons mishandeld (‘distorted’). Dat wil zeggen dat we woorden hebben vervangen door andere woorden, woorden hebben toegevoegd of weggehaald, en woorden hebben omgedraaid in hun tegendeel.
Je opdracht is om deze teksten te restaureren en de teksten weer logisch en lopend te maken.
Je hebt één kwartier per tekst, dus drie kwartier voor het geheel.

In het tekstvoorbeeld kan je zien wat je kunt doen om de teksten te herstellen door bijvoorbeeld woorden weg te halen, toe te voegen of te veranderen. We kunnen niet zeggen hoeveel fouten er in elke tekst zitten (ga maar uit van iets tussen de 3 en 12 fouten). Aan de volgorde van de zinnen hebben we niet gesleuteld en de teksten zijn ook niet onderling verhaspeld.

16 PF

Een persoonlijkheidsvragenlijst die bestaat uit een boekje met 187 vragen en een antwoordvel. Bij elke vraag staan drie mogelijke antwoorden. Kies telkens het antwoord dat jou het beste past (of het minst slecht) en kruis dat aan op het antwoordvel.
Deze test is niet aan tijd gebonden.

PPQ-test

Een voorkeuren-lijst met 50 paar namen van bekende personen, waarbij je gevraagd wordt telkens, per paar, een keuze te maken en de naam van de persoon die je het meest aanstaat (of het minst tegenstaat) te omcirkelen.
Tevens word je gevraagd telkens een korte reden aan te geven waarom je voor deze persoon kiest. Daarin ben je geheel vrij, elke reden die bij je opkomt is goed. Deze (positieve) reden schrijf je naast de naam van de gekozen persoon. Echter, als je eerder een reden hebt om de niet omcirkelde persoon af te wijzen, dan kun je ook deze (negatieve) reden aanvoeren, mits je deze dan ook naast de níet-omcirkelde naam schrijft. Zie ook de instructie op het vragenvel.
Deze test is niet aan tijd gebonden.