Toezichthouders

Toezichthouders zijn met name de mensen die participeren in Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen. Maar hoe en op welke wijze kom je in contact met deze mensen als ondernemingsraad?