Teamrollen

Werken met teamrollen is gelinkt aan de teamrollen van Belbin. Kom tot een goede taakverdeling in de ondernemingsraad door de kwaliteiten van de teamleden te onderzoeken en met elkaar daar goede afspraken over maken.