Teamrollen van Belbin

Wat is jouw rol in de ondernemingsraad?

Waar liggen de kwaliteiten en talenten van de OR-leden

Werken met de teamrollen van Belbin

Werken met de Teamrollen van Belbin

Om te komen tot een goede samenwerking in de ondernemingsraad is het handig om te weten welke kwaliteiten en talenten in de ondernemingsraad zitten. In deze training brengen we de kwaliteiten en talenten van ieder OR-lid naar boven. Je komt met elkaar in gesprek over de samenwerking en hoe je op basis van een goede taakverdeling resultaten kan behalen. 


 • ontdek de unieke kwaliteiten en talenten in de ondernemingsraad;
 • leer hoe je elkaars kwaliteiten kan benutten;
 • ervaar hoe onderlinge verschillen de samenwerking verrijken. 

Samenwerken vanuit talent!

Stel je voor ... Je bent lid van de ondernemingsraad en daar zitten mensen in die doen waar ze goed in zijn. Vergaderingen verlopen vlot. Je werkt in een flow waarin men elkaar opzoekt en waar samenwerking als vanzelf lijkt te gaan. Nieuwe doelen worden gemakkelijk opgestart maar ook met resultaten afgerond. De ondernemingsraad wordt geroemd om zijn betrokkenheid, bereikbaarheid en daadkracht. Dat willen we toch allemaal!?
aan de slag met de teamrollen van Belbin

Aan de slag met de Teamrollen van Belbin 

De teamrollen van Belbin zijn een prachtige tool om de dynamiek, sterke punten en valkuilen van de ondernemingsraad in kaart te brengen. Met leuke, en actieve werkvormen wordt zichtbaar gemaakt hoe je als ondernemingsraad goed kan samenwerken en hoe je meer gebruik kan maken van elkaars kwaliteiten. 
elkaar beter leren kennen teamrollen van belbin

Elkaar beter leren kennen

Het doel van deze training is om elkaar (nog) beter te leren kennen. In de training worden de talenten/kwaliteiten en de valkuilen van ieder OR-lid inzichtelijk gemaakt.

Je krijgt inzicht in de dynamiek van de ondernemingsraad. 

Leden gaan leren hoe je beter kan samenwerken en hoe je komt tot betere onderlinge communicatie. 

Geaccrediteerd Belbin trainer

Resultaten van deze training

 • inzicht in de aanwezige kwaliteiten/talenten van jezelf en andere OR-leden;
 • waarom bepaalde zaken juist wel of juist niet goed verlopen;
 • benutten van de individuele talenten en kwaliteiten;
 • elkaar feedback geven.

 

Programma op hoofdlijnen

 • Kennis maken (programma op hoofdlijnen
 • Theoretische inleiding Teamrollen van Belbin. Eigen teamrollen achterhalen met posters en teamrolkaartjes. 
 • In gesprek over Talenten. Met elkaar in gesprek over de teamrollen die je bij elkaar herkent. Een mooie oefening in het feedback geven vanuit eigen talenten. Een ieder bepaalt zijn of haar eigen teamrol-profiel. 
 • Ervaren van Teamrollen. We werken met een samenwerkingsopdracht en laten de verschillende teamrollen ervaren. Zo worden de verschillen tussen mensen en het effect nog beter inzichtelijk. 
 • De ondernemingsraad in kaart brengen. We laten zien hoe de ondernemingsraad eruit ziet en welke kwaliteiten en talenten aanwezig zijn en welke niet. Daarnaast gaan we ook in op de valkuilen waar je mee te maken kan krijgen.