teambuilding met de ondernemingsraad

Teambuilding met de ondernemingsraad

Uit verschillende hoeken van de organisatie komen mensen samen in de ondernemingsraad. Je kent elkaar misschien van gezicht of helemaal niet. Daarom is het goed om op korte termijn een moment te kiezen om met elkaar iets te gaan doen wat je als ’team’ verder kan helpen. Aan de slag met Teambuilding met de ondernemingsraad.

In deze training Teambuilding met de ondernemingsraad staat de ontwikkeling van de OR als team centraal. OR-leden ontdekken elkaars kwaliteiten en deze worden vertaald naar de onderlinge samenwerking.

Na deze training ga je terug als een sterke OR met concrete inzichten en afspraken voor de komende periode.

Teambuilding voor de OR: Teamonie samenwerken als team

Inhoud training teambuilding met de ondernemingsraad

 • Inzicht krijgen in de kwaliteiten en teamrollen van de OR-leden (met teamroltest).
 • Doelgericht leren samenwerken in de OR met actieve samenwerkingsoefeningen.
 • Effectief communiceren en vergaderen met handige tips.
 • Samenwerkingsafspraken maken op basis van aanwezige kwaliteiten.

We spelen het spel Teamonie

We spelen het spel Teamonie. Op de tafel komt een kaart van een teamgebied te liggen. Het werkgebied is niet alleen het spelbord, maar omdat je op het bord werkt, ook een blijvende herinnering aan de opbrengsten van de dag.

Spelbord Teamonie

Verschillende gebieden

Teamonie bestaat uit een verzameling streken met elk een eigen kleur. De ondernemingsraad reist gezamenlijk door een aantal streken. Welke streken je aandoet en in welke volgorde is grotendeels aan de ondernemingsraad zelf.

Er is dus geen vaste route, die wordt namelijk bepaald door de groepsdynamiek. Elke streek heeft een eigen opdracht.

Teamonie speelkaarten

Doelen

Op een speelse manier gaan we samen aan de slag om meer diepgang in het werken in de ondernemingsraad te krijgen.

 • Elkaars visie op medezeggenschap en organisatie onderzoeken.
 • Elkaar (nog) beter leren kennen.
 • Met elkaar, samen, antwoorden formuleren op de diverse vragen.
 • Wat voor verschil kan de ondernemingsraad maken in de organisatie?
 • Wie pakt welke taken en verantwoordelijkheden op?
 • Wat waarderen we in elkaar?

Resultaten van de training Teambuilding met de ondernemingsraad:

 • De OR heeft zicht op welke toegevoegde waarde hij levert in de organisatie.
 • De OR is zich bewust van hoe besluiten worden genomen.
 • Individuele waarden voor een goede samenwerking zijn besproken.
 • We geven, na deze training, elkaar voortaan feedback.

Na deze training Teambuilding met de ondernemingsraad sta je er niet alleen voor

Terug in de eigen vertrouwde omgeving gaan de OR-leden pas echt actief aan de slag met hetgeen in de training aan de orde is geweest. Het is normaal dat er dan nog vragen ontstaan en waarvoor je ons altijd na de training kan bellen of mailen.

verschillende vergaderingen WOR
teambuilding footer

Nu een offerte aanvragen

Geheel vrijblijvend kan je een offerte aanvragen. Je zit als OR nergens aan vast zolang er niets gepland is.

Vergelijkbare berichten