SWOT analyse

SWOT-analyse in 4 stappen

Een SWOT analyse is een zeer nuttige strategische tool die gebruikt kan worden om de sterke en zwakke punten van een bedrijf te identificeren, evenals de kansen en bedreigingen die kunnen worden verwacht. Deze analyse wordt gebruikt om een volledig begrip te krijgen van de interne en externe omgeving van een organisatie.

SWOT analyse is een mooi hulpmiddel

Voor de ondernemingsraad is de SWOT analyse een onmisbaar hulpmiddel om een ​​betere strategische planning en besluitvorming mogelijk te maken. Het stelt de ondernemingsraad in staat om effectief de sterkten en zwakten van het bedrijf te evalueren, en om kansen en bedreigingen in de externe omgeving te identificeren die invloed kunnen hebben op de toekomst van het bedrijf. Door deze informatie zorgvuldig te analyseren en te begrijpen, kan de ondernemingsraad beter beslissingen nemen die de langetermijnstrategie van het bedrijf ondersteunen.

Als ondernemingsraad kan je op basis van een goede analyse zelf zorg dragen voor goede besluitvorming.

Module 1 Inleiding SWOT analyse
Les 1 Wat is een SWOT-analyse en waarom is het belangrijk voor de OR?  
Les 2 De stappen in het SWOT-proces  
Module 2 Interne analyse
Les 1 Definieer interne factoren  
Les 2 Identificeer de sterke punten van de organisatie  
Les 3 Analyseer de zwakke punten van de organisatie  
Module 3 Externe analyse
Les 1 Definieer externe factoren  
Les 2 Identificeer kansen in de markt  
Les 3 Analyseer bedreigingen voor de organisatie  
Module 4 SWOT matrix maken
Les 1 Het samenvoegen van interne- en externe analyses om tot een SWOT-matrix te komen  
Les 2 Conclusies en aanbevelingen  
Les 3 Het opstellen van conclusies op basis van de SWOT-matrix  
Les 4 Formuleren van aanbevelingen en actiepunten op basis van deze analyse  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *