or training op maat

Starttraining ondernemingsraad 

Praktische OR training voor de ondernemingsraad 

plan een or training

Ben je net gestart als nieuwe ondernemingsraad? Volg dan deze Starttraining waarin de basis wordt gelegd voor het goed kunnen uitvoeren van je medezeggenschaps-activiteiten. 

  • Basiskennis van de Wet op de ondernemingsraden
  • Welke kwaliteiten/talenten zitten in de ondernemingsraad?
  • Basiskennis over de ondernemingsraad 

maak een goede start als ondernemingsraad

Maak een goede start

Wat belangrijk is dat je als ondernemingsraad een goede basis legt voor de komende periode. In deze starttraining gaan we aan de slag om vooral na te denken over hoe en op welke wijze je de medezeggenschap in de eigen organisatie vorm wilt geven. 

Wil je goed kunnen functioneren als ondernemingsraad dan is het overleg met de bestuurder een belangrijk aandachtspunt. Hoe wil je de samenwerking vorm geven. 

In deze starttraining gaat de ondernemingsraad vooral zelf aan de slag. Naast het behandelen van inhoudelijke kennis die je nodig hebt om op weg te kunnen gaan, gaat de ondernemingsraad zelf bepalen hoe hij medezeggenschap wil bedrijven in de eigen organisatie. 


  • De basiskennis over de ondernemingsraad wordt behandeld: waarom bestaat de OR eigenlijk en wat zijn de belangrijkste rechten en plichten. Wat is de taak en de positie van de ondernemingsraad in de organisatie.
  • We behandelen de basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hoe kan je strategisch omgaan met de belangrijkste bevoegdheden?
  • Welke koers wil de ondernemingsraad gaan volgen? Hoe geef je daar vorm aan in de komende zittingstermijn? Hoe kan je op een proactieve wijze invloed uitoefenen.
  • Hoe geef je vorm aan de samenwerking met de bestuurder? Hoe je constructief overleg met de bestuurder kan voeren.
  • We gaan ook in gesprek met de bestuurder. Hoe ziet hij/zij de samenwerking met de ondernemingsraad?
  • En als afsluiting maken we een duidelijk plan voor de komende periode. 
Hulp na de training

Ook na deze starttraining helpen wij je graag verder. 

Na de starttraining kom je weer terug in de eigen organisatie en gaan de OR-leden pas echt actief aan de slag met dat wat in de starttraining aan de orde is geweest. 


Natuurlijk kunnen er vragen ontstaan, waar je ons altijd na de training kunt bellen en/of mailen. 

Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan

offerteaanvraag training ondernemingsraad