secretaris OR

Secretaris OR

Bij de secretaris van de ondernemingsraad ligt het zwaartepunt op de taken van verbindingsman/-vrouw, informatieverzamelaar en -doorgever, organisator en toewijzer van middelen.

secretaris OR

De secretaris is een producent. Dat wil zeggen dat hij iemand is die vooral het systeem van informeren en geïnformeerd worden stuurt.

De belangrijkste taken van secretaris zijn:

  • verbindingen leggen (schriftelijk);
  • informatie verwerven en doorgeven;
  • organisatie en toewijzing van middelen.

De taak verbindingen leggen heeft de secretaris samen met de voorzitter. De voorzitter mondeling en uitdrukkelijk extern gericht. De secretaris schriftelijk en zowel intern als extern gericht. Voorzitter en secretaris zullen elkaar over een weer geïnformeerd moeten houden. 

Tevens maken zij samen afspraken over de dagelijkse aansturing van de ambtelijk secretaris.

Bij organisaties met een tweehoofdige leiding is er vaak een taakverdeling gemaakt in interngerichte en externgerichte activiteiten. 

De typisch naar buiten gerichte rollen zijn: 

  • vertegenwoordiger/woordvoerder
  • verbindingsman en 
  • onderhandelaar. 

De naar binnen gerichte rollen zijn: 

  • leider, 
  • probleemoplosser, 
  • organisator en 
  • toewijzer van middelen.

Voorzitter en secretaris hebben beide intern- en externgerichte taken te vervullen. Een onderscheid volgens deze lijn heeft voor een ondernemingsraad geen zin.

Bij de keuze van een voorzitter en secretaris kan de ondernemingsraad vooral letten op het verschil dat eerstgenoemde een groep moet kunnen leiden en de tweede met informatie om moet kunnen gaan.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *