arrow_drop_up arrow_drop_down

Resultaat- en Ontwikkelingsgerichte Medezeggenschap

ROM

Herken je dit ...

Aan de hand van diverse studies over de positie van de medezeggenschap kan een rode lijn gehaald worden, dat er een zekere stagnatie is ontstaan in de ontwikkeling van medezeggenschap. De positie is langzamerhand vrij algemeen geaccepteerd, maar er zijn nog steeds veel bestuurders die menen dat medezeggenschap weinig meerwaarde oplevert voor de onderneming.

 

Een ander probleem is de teruglopende animo van medewerkers om zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschap. Dit kan te maken hebben met de toegenomen druk op de arbeidsorganisatie en daardoor op de individuele werknemer: tijd wordt steeds kostbaarder en medezeggenschap kost nu eenmaal tijd.

Medezeggenschap

Medezeggenschap zal alleen voortbestaan als hij waarde toevoegt aan het besluitvormingsproces.

Aantrekkelijk zijn

Medezeggenschap zal alleen gezond voortbestaan als hij een aantrekkelijk platform is voor medewerkers.

Lerend op weg

Medezeggenschap moet werkende weg geleerd worden. Een OR kan alleen leren als OR-leden leren.

Wat betekent ROM?

De medezeggenschap kan, als het gaat om het functioneren, leren te verbeteren en te vernieuwen. In trainingen worden vaak wel mooie doelstellingen afgesproken, maar worden meestal niet omgezet naar doelgerichte processen en dus acties. Wil je meer resultaatgerichtheid dan is het belangrijk om te werken met de hoofdprocessen van Medezeggenschap. 

Verbetering van het resultaat ontstaat door verbetering van de kwaliteit van deze processen. Dit betekent dat de individuele medezeggenschappers niet meer allemaal hetzelfde doen. Ieder lid kan actief worden in verschillende processen. En aan deze processen zijn competenties gekoppeld. Hierdoor wordt de ontwikkelingsgerichtheid gestimuleerd. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de kwaliteit van de medezeggenschap groeit en relevante competenties worden verworven. 

De ondernemingsraad benoemt de doelen van de medezeggenschap en stelt individuele OR-leden in staat competenties (kwaliteiten en vaardigheden) te verwerven om collectief (in het overleg) resultaat te boeken. Maatwerk- en thematische trainingen spelen hier op in door meer individueel gericht te trainen.

De stappen in het proces:

Intredetest (Talententest)

De intredetest registreert de talenten die bij een ieder persoon aanwezig zijn. De intredetest geeft aan waar iemands primaire kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden liggen.

Coaching

Aan de hand van de ingevulde intredetest wordt een coachingsgesprek gepland. In dit gesprek komt aan de orde wat je zelf wilt bereiken en ontwikkelen in de medezeggenschap.

Maatwerktraining

De Maatwerktraining geeft invulling aan het richtproces van de medezeggenschap. Aan de hand van de ingevulde intredetest wordt een teamprofiel gepresenteerd die wordt gekoppeld aan de MZ-processen. Daarnaast aan de slag met de voorbereiding van ontwikkelplannen en taakverdeling.

Werk- en Ontwikkelingsplannen

Na de maatwerktraining gaat het Dagelijks Bestuur van de medezeggenschap aan de slag met het uitwerken van de diverse ontwikkelingsplannen voor de individuele MZ-leden.

Aan de slag met Concrete doelen

Aan de hand van de eerder afgesproken doelen en de ontwikkeling van individuele OR-leden wordt actief invulling gegeven aan de vastgestelde doelen. 

Start vandaag nog!