arrow_drop_up arrow_drop_down
Resultaten behalen als ondernemingsraad of PVT

Interne Samenwerking verbeteren?

Welke doelen heeft de OR of PVT voor dit jaar?

Werken in het 'hier en nu'

Iedere ondernemingsraad of PVT heeft zijn eigen dynamiek en eigen patronen. Die zijn deels afhankelijk van de organisatiecultuur, samenstelling en zeker ook van de mate van volwassenheid van iedere OR of PVT. 

Soms is die dynamiek helpend om goed samen te werken en om doelen te halen, en soms ook weer niet. In het begeleiden van de ondernemingsraad of PVT kijk ik naar die dynamiek met als doel dat de ondernemingsraad of PVT hierover met elkaar in gesprek komt. 

Een Effectieve ondernemingsraad

Iedere OR of PVT heeft zijn eigen manier van werken en wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkeling van het team dan kan je een aantal belangrijke thema's vaststellen. Voor een effectieve of ontwikkelingsgerichte OR of PVT zijn dat de volgende thema's:


  • Bestaansrecht (waarvoor is er een OR?
  • Inrichting (hoe is de OR of PVT georganiseerd?).
  • Dynamiek (hoe is de onderlinge samenwerking?).
  • Omgeving (hoe wordt omgegaan met het krachtenveld?).
Effectief communiceren als ondernemingsraad
Bestaansrecht ondernemingsraad of PVT

1. Bestaansrecht

Een OR of PVT is er met een bepaalde reden. Er is een doel en ze zijn verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Een succesvolle OR is in staat om zich te verbinden aan dat doel en een scherpe focus te houden op het eindresultaat. Het doel en de concrete resultaten vormen de reden waarom mensen zich willen verbinden aan een OR en zich ervoor willen inzetten. Maar in hoeverre zijn de huidige OR-leden zich doordrongen van het bestaansrecht en hebben ze zich gecommitteerd aan de te behalen doelen?
Inrichting van de ondernemingsraad of PVT

2. Inrichting

Wil je als OR doelstellingen realiseren, dan is een goede inrichting van essentieel belang. We hebben het hier over de taken, samenstelling en de structuur. Voor ieder lid van de OR of PVT is het fijn als de taken helder zijn en er een duidelijke afbakening is. In de meeste gevallen is er behoefte aan een heldere structuur en een overzichtelijke indeling van de werkzaamheden. Dit betekent dat het helder moet zijn welke competenties of kwaliteiten nodig zijn. 
Dynamiek in de ondernemingsraad of PVT

3. Dynamiek

In de derde dimensie van teamontwikkeling hebben we het over de dynamiek tussen de OR-leden. Het gaat om de wijze waarop er binnen de OR of PVT wordt samengewerkt. We hebben het dan over effectieve en ineffectieve vormen van communiceren. Maar ook hoe je om kan gaan met conflicten. Hoe is het besluitvormingsproces geregeld? En hoe wordt er met afspraken omgegaan? En op welke wijze wordt leiding gegeven aan het ontwikkelproces en hoe wordt dit ontvangen? 
De omgeving het krachtenveld van de ondernemingsraad

4. Omgeving

Een ondernemingsraad of PVT opereren niet in een vacuüm, maar maken deel uit van een groter geheel. Zodra de OR een duidelijk doel heeft, is een goede analyse van het krachtenveld belangrijk. Tegelijkertijd is het krachtenveld vaak heel bepalend voor het bestaansrecht van de OR.

We spreken dan over een intern krachtenveld en een extern krachtenveld. Het interne krachtenveld bestaat uit de bestuurder (directie), achterban, afdelingen en managementlagen. Het externe krachtenveld bestaat uit klanten, leveranciers, concurrenten, overheid, politiek en regelgeving. Alles samengevat kan gesproken worden over de 'stakeholders'. De stakeholders hebben een belang bij de uitkomsten of de resultaten van de OR.

Geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek?

Hierboven zijn de vier dimensies beschreven van een effectieve ondernemingsraad. Het kan voorkomen dat je als ondernemingsraad of PVT in de samenwerking problemen ervaart. Wil je daarover in gesprek komen maak dan zelf een afspraak voor een kennismaking. In het gesprek bespreken we samen waar de ondernemingsraad een oplossing voor zoekt. Dit zal de opmaak zijn van een vrijblijvend inhoudelijk voorstel. 

Offerteaanvraag Maatwerktraining

Wil je als ondernemingsraad in gesprek komen over het functioneren van de ondernemingsraad of PVT en ben je benieuwd welke investering daarvoor nodig is? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan: