Reorganisatie en de rol van de OR

Reorganisatie en de rol van de OR

Een reorganisatie betekent verandering. Een verandering in het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Het wordt ook wel anders genoemd: herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering, outsourcing. Noem maar op. Het komt altijd neer op verandering.

Als een bedrijf moet reorganiseren komt dit door problemen. Deze problemen zijn meestal bedrijfseconomisch van aard, zoals financiële problemen. Soms zijn problemen binnen het bedrijf zelf de oorzaak. Bijvoorbeeld slechte leiding of een hoog verloop onder personeel. Het is lastig aan te geven wat precies het probleem is waardoor een bedrijf moet gaan reorganiseren. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende oorzaken.

In deze E-cursus over Reorganisatie en de rol van de OR krijg je te leren:

  • Wat is precies een reorganisatie?
  • Wat is de rol van de OR bij een reorganisatie?
  • Wat gebeurt er wanneer er sprake is van collectief ontslag?
  • Wie zorgt voor een Sociaal Plan?
  • Hoe kan je als OR de communicatie met de Achterban starten?
  • Wat gebeurt er wanneer er sprake is van Herplaatsing of Outsourcing?
  • En hoe ga je om met conflicten?
Module 1 Inleiding over reorganisatie
Les 1 Wat is een reorganisatie?  
Les 2 Waarom is een reorganisatie nodig?  
Les 3 De rol van de OR bij reorganisatie  
Les 4 Doelstellingen voor een reorganisatie?  
Module 2 Wet- en regelgeving bij reorganisaties
Les 1 Het wettelijke kader voor een reorganisatie  
Les 2 Collectief ontslag en de wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)  
Les 3 Maken van een sociaal plan  
Les 4 Rol van de OR bij een sociaal en het voeren van onderhandelingen  
Module 3 Strategieën voor effectieve communicatie tijdens een reorganisatie
Les 1 Interne communicatie-strategieën  
Les 2 Hoe communiceer je met je achterban tijdens een reorganisatie?  
Les 3 Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich gehoord voelen?  
Les 4 Communicatiestrategieën voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie  
Les 5 Herplaatsing, outplacement en scholing  
Les 6 De rol van de OR bij een herplaatsingsproces?  
Les 7 Hoe kan een OR werknemers helpen bij het vinden van ander werk binnen of buiten de organisatie?  
Les 8 Outplacement en wat dit inhoudt?  
Les 9 Scholing als optie om werknemers te helpen terug te keren naar de arbeidsmarkt  
Module 4 Conflicthantering tijdens een reorganisatie
Les 1 Conflictbeheerstechnieken die kunnen worden gebruikt tijdens een reorganisatie  
Les 2 Hoe kan je conflicten tussen medewerkers oplossen?  
Les 3 Tips om effectief te onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden  
Les 4 Hoe kan je onrust binnen de organisatie beheren?  
Module 5 Afronding en evaluatie
Les 1 Belangrijkste lessen die geleerd zijn in deze cursus  
Les 2 Feedback verzamelen over deze cursus  
Les 3 Bedankt voor de interesse!  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *