reglement OR

Reglement ondernemingsraad

Een ondernemingsraad is verplicht om een reglement te maken (het ‘or-reglement’) waarin hij, kort samengevat, zijn werkwijze regelt. Dit is ook te lezen in artikel 8 van de Wet op de ondernemingsraden.

Het or-reglement wordt opgesteld door de ondernemingsraad. Hij kan het reglement ook aanvullen of wijzigen. De ondernemingsraad kan deze bevoegdheid niet aan anderen overdragen. 

reglement OR

Wanneer er nog geen ondernemingsraad is, stelt de ondernemer (bestuurder) een voorlopig reglement op.

Het reglement van de ondernemingsraad is een regeling van de or die de or bindt. Het is geen overeenkomst tussen de or en de ondernemer. 

Wel dient de ondernemingsraad, voordat hij zijn reglement vaststelt, de ondernemer de gelegenheid te geven zijn standpunt over het conceptreglement (de conceptaanvulling of- wijziging) kenbaar te maken.

Daarnaast dient de ondernemingsraad, nadat hij zijn reglement heeft vastgesteld, een exemplaar ervan te verstrekken aan de ondernemer en aan de bevoegde bedrijfscommissie. 

Deze verplichtingen gelden ook wanneer de or zijn reglement aanvult of wijzigt. Dit is geregeld in WOR artikel 8.

Onderwerpen

De WOR bepaalt dat de ondernemingsraad ten minste de volgende onderwerpen in zijn reglement moet regelen: de kandidaatstelling, de verkiezingen, de voorziening in tussentijdse vacatures en de werkwijze van de or (zie WOR artikel 10 en artikel 14). 

Daarnaast noemt de WOR een aantal niet-verplichte onderwerpen die de or in zijn reglement kan regelen.

De bepalingen in het reglement mogen niet in strijd zijn met de WOR of een goede toepassing daarvan in de weg staan.

Je kan op de website van de SER diverse reglement downloaden en zelf bewerken.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *