Procesbegeleiding voor de ondernemingsraad

Op zoek naar Procesbegeleiding?

Soms lopen zaken anders dan verwacht. Wellicht dat je het wel herkent: afspraken worden niet nagekomen en het zijn meestal dezelfde mensen die actief bezig zijn. Hoe komt dat? En omdat boven tafel te krijgen is het belangrijk dat je een procesgebeleider inschakeld. 

Op weg naar een effectief team

Wanneer spreek je nu van een effectief team? Is de ondernemingsraad een effectief team? Wanneer je die vraag stelt aan je mede OR-leden dan krijg je verschillene opmerkingen:

 • ja hoor wij hebben een gezamenlijk doel;
 • we doen ons werk met veel plezier;
 • we zijn sterk met elkaar verbonden; 
 • we gaan voor resultaat;
 • er is goede communicatie;
 • we gaan er samen voor; 
 • we geven elkaar feedback;
 • er is voldoende afstemming;
 • we hebben een stip op de horizon;
 • we hebben wel een gezamenlijke vijand enzovoort enzovoort.

Mooie reacties toch? En juist hier wringt de schoen. Want wanneer je als OR aan de slag wilt gaan met teamontwikkeling: waar ga je dan aan werken?

Hulp bij Teamontwikkeling

 • Waarom doe je de dingen die je doet?
 • Hoe is het team georganiseerd?
 • Hoe werken de leden met elkaar samen?
 • Hoe ga je om met het krachtenveld?

Bestaansrecht

Een team is er met een bepaalde reden. Sommigen noemen dat 'de why', anderen de bedoeling. Het team dient een doel en is verantwoordelijk voor het behalen van een resultaat. 

 

Een effectief team formuleert niet alleen doelen en resultaten, maar bewaakt ook de voortgang, evalueert op gezette tijden de resultaten en leert van die evaluatie. 

 • wat is de toegevoegde waarde van de OR?
 • hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op?
 • we werken ons een slag in de rondte met een andere focus?
 • hoe komen we tot een gedeelde visie?

Inrichting van het Team

Wil je doelstellingen realiseren, dan is een goede inrichting van belang. Bij de inrichting spreken we over taken, samenstelling en de structuur. 

 

Belangrijk is dat taken helder zijn en een duidelijke afbakening hebben. Dit betekent dat op voorhand het helder moet zijn welke competenties vereist zijn.

 • informatie is versnipperd. Hoe houd ik dat bij elkaar?
 • er ligt een keurige planning maar niemand houdt zich eraan!
 • hoe behoud ik kennis?
 • er wordt meer overlegd dan gewerkt;
 • verschillende types in de OR met een hoop gedoe 

Samenwerking in het team

Hoe wordt er binnen de ondernemingsraad samengewerkt? Het gaat om effectieve en ineffectieve vormen van communicatie. Maar ook over het omgaan met conflicten. Hoe deal je met meningsverschillen of met mensen die anders zijn of doen? Hoe worden besluiten genomen en hoe wordt omgegaan met gemaakte afspraken. 

 • in de OR zit 1 dwarsligger. Hoe gaan we daarmee om?
 • de laatste tijd veel haat en nijd in de OR. Wat moeten we doen?
 • Er wordt veel geroddeld. Hoe creeer ik open en eerlijke cultuur?

Omgang met 'stakeholders'

De ondernemingsraad opereert niet in een vacuum, maar maakt deel uit van een groter geheel. Zodra de OR een duidelijk doel voor ogen heeft dan is een goede analyse van het krachtenveld van groot belang. 

 • hoe krijgen wij onze beelden geaccepteerd bij de bestuurder?
 • we zijn zo druk dat we bijna vergeten voor wie we het doen; 
 • we worden tegengewerkt. Hoe krijgen we daar verandering in?

Copyright © Jan Bubberman [#this year :%Y]