overdracht zeggenschap

Overdracht zeggenschap

Hier gaat het om de overdracht door de ondernemer van de eigen onderneming. Dit kan plaatsvinden door een bedrijfsfusie, juridische fusie en een aandelenfusie.

overdracht zeggenschap

Voor het adviesrecht maakt het geen verschil op welke manier de zeggenschap wordt overgedragen.

Overdracht van de zeggenschap over (een onderdeel) van de organisatie vindt plaats door:

  1. verkoop van aandelen (aandelen fusie BV/NV) of,
  2. verkoop van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel: activa en passiva (bedrijfsfusie), of
  3. overdracht gehele vermogen onder algemene titel (juridische fusie), of
  4. fuseren van besturen (bestuurlijke fusie stichtingen).

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *