overdracht vermogen

Overdracht vermogen

Dit betekent dat de gehele onderneming van de rechtspersoon wordt losgemaakt en in haar geheel wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon. 

overdracht vermogen

Wanneer er sprake is van een dergelijk fusiebesluit dan is dat een ander besluit als de: verkoop van het bedrijf en verkoop van aandelen omdat:

 • slechts rechtspersonen met dezelfde rechtsvorm met elkaar kunnen fuseren, de rechtsvormen NV en BV zijn aan elkaar gelijk, en ..
 • de onderneming niet in delen wordt overgedragen, en ..
 • de overnemende ondernemer alle rechten en verplichtingen zonder uitzondering overneemt, en ..
 • het personeel volledig mee overgaat, en ..
 • bij overdracht van meerdere ondernemingen deze ondernemingen zullen integreren tot een nieuwe onderneming.

Aandachtspunten voor de ondernemingsraad

 • Wat is nut en noodzaak van dit voornemen?
 • Wie is de overnemende partij?
 • Wat zijn de plannen met de onderneming(en)?
 • Zijn er ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden?
 • Hoe en op welke wijze is voortzetting van de medezeggenschap mogelijk?
 • Zijn de vakorganisaties betrokken?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *