Organisch veranderen

Organisch veranderen en de rol van de OR

Bij organisch veranderen wordt het einddoel van de verandering globaal beschreven en dat doel kan gedurende het verandertraject steeds bijgesteld worden. 

Vooraf is dus vaak niet duidelijk hoe de organisatie er precies uit gaat zien. Dit maakt het voor ondernemingsraden lastig. Want wanneer de ondernemingsraad zijn advies uitbrengt bij aanvang van de reorganisatie is het niet altijd duidelijk wat het uiteindelijke eindresultaat zal zijn. 

Wacht de ondernemingsraad daarentegen tot het eindresultaat duidelijk is, dan zal zijn advies geen invloed meer hebben op het resultaat. 

Wat leer je in deze e-cursus over organisch veranderen en de rol van de OR?

  • Wat is nu precies organisch veranderen? Wat wordt er mee bedoeld?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van organisch veranderen?
  • Hoe kan je effectief communiceren bij organisch veranderen?
  • Wat is de rol van de OR in dit proces?
  • Hoe kan je eventuele problemen voorkomen?
Module 1 Introductie tot organisch veranderen
Les 1 Definitie van organisch veranderen  
Les 2 Voor- en nadelen van organisch veranderen  
Les 3 Principes van organisch veranderen  
Les 4 Verschillende soorten verandermanagement  
Module 2 Verandermanagement
Les 1 Planning voor organisatieverandering  
Les 2 Organisatiecultuur en -structuur  
Les 3 Het belang van communicatie bij organisatieverandering  
Les 4 Implementatieproces van organisatorische wijzigingen  
Module 3 De rol van de OR bij organisch veranderen?
Les 1 Wet- en regelgeving rondom OR bij organisatorische wijzigingen  
Les 2 Samenwerking tussen management en OR  
Les 3 Facilitering door de OR  
Les 4 Belangrijke aspecten om rekening mee te houden voor een succesvolle samenwerking  
Module 4 Identificeren, analyseren en oplossen van problemen in het proces van organisatorische wijzigingen
Les 1 Hoe u problemen identificeert die optreden tijdens organisatorische wijzigingen  
Les 2 Oorzaken voor probleemvorming tijdens organisatorische wijzigingen  
Les 3 Analyseer systeemfouten  
Les 4 Strategieën voor oplossen problematische situaties  
Module 5 Praktijkvoorbeelden organische verandering met impact op medewerkers
Les 1 Casestudy’s over succesvolle organisatorische transformaties  
Les 2 Impact op medewerkers tijdens het proces  
Les 3 Gebruik maken van feedback om te leren uit gemaakte foutjes  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *