OR trainingen

OR Trainingen

In iedere organisatie werkt het anders. En dus ook heeft iedere ondernemingsraad zijn eigen vraagstukken of specifieke aandachtspunten.

Dat is de reden dat iedere OR-training een maatwerktraining is.

De trainingsbehoefte wordt in een voorgesprek of intakegesprek helder gemaakt en heeft meestal betrekking op de ontvangst van een advies- of instemmingsverzoek, het functioneren van de ondernemingsraad zelf of het werken met de Wet op de ondernemingsraden. 

maatwerktraining voor de ondernemingsraad
Maatwerktraining

Een maatwerktraining waarin specifieke onderwerpen op de agenda komen.

Specifiek onderwerp bespreekbaar maken in de maatwerktraining voor de ondernemingsraad
Basistraining

In de basistraining wordt een start gemaakt met de nieuwe OR. Een afgestemd programma.

Teambuilding OR
Teambuilding

Samen aan de slag met teambuilding. We werken met het spel Teamonie.

Samenwerken in de ondernemingsraad
Samenwerken

We gaan van start met de teamrollen van Belbin die op basis van een uitgebreide vragenlijst.