Nieuw in de OR - Financieel beleid

OR en Financieel beleid

Voor menige ondernemingsraad is het een lastig onderwerp wanneer gesproken wordt over de financiën. 

De begroting en de financiële verslagen van een bedrijf of organisatie zijn belangrijke stukken voor de OR. Om het beleid en de maatregelen van de directie te beoordelen heeft de OR inzicht nodig in de financiële situatie van de organisatie. 

Want van daaruit valt op te maken welke keuzes de directie maakt. Het geld kan maar één keer uitgegeven worden. De OR heeft hierbij informatierecht en adviesrechten.

Wat ga je leren in deze E-cursus over het financieel beleid?

  • Wat is de rol van de OR bij Financieel beleid?
  • Hoe lees je de Balans?
  • Wat kan je met de Resultatenrekening en de Verlies- en Winstrekening?
  • Hoe stel je een budget op?
  • Wat is een liquiditeitsbegroting?
  • En wat kan je met de Break-even-analyse?
Module 1 Inleiding financiën
Les 1 Wat is financieel management?  
Les 2 Het belang van financieel inzicht voor OR-leden  
Les 3 De rol van de OR bij financiële besluitvorming  
Module 2 Basisbegrippen financiën
Les 1 De balans  
Les 2 De resultatenrekening  
Les 3 Kasstroomoverzicht  
Les 4 Winst- en verliesrekening  
Les 5 Financiële ratio’s  
Module 3 Budgettering
Les 1 Wat is budgettering?  
Les 2 Het opstellen van een budget  
Les 3 Kostenbudget  
Les 4 Omzetbudget  
Les 5 Liquiditeitsbegroting  
Les 6 Financieel management voor ondernemingsraden  
Les 7 Financiële verantwoordelijkheden van het bestuur  
Les 8 Verantwoordelijkheden jegens aandeelhouders  
Les 9 Verantwoordelijkheid jegens werknemers  
Les 10 Verantwoordelijkheden jegens de maatschappij  
Les 11 Management Accounting en Financial Analysis  
Les 12 Het belang en de toepassing van management accounting  
Les 13 Kostprijsberekening (Cost Accounting)  
Les 14 Breakeven analyse (Break Even Analysis)  
Les 15 De kosten-batenanalyse (Cost Benefit Analysis)  
Module 4 Conclusies
Les 1 Afronding van deze E-cursus  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *