Ongewenst gedrag en de rol van de OR of ongewenste gedragsvormen

Ongewenst gedrag en de rol van de OR

Een werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving (Arbo-wet). Zij is verplicht om beleid te hebben tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA gaat over agressie en geweld, arbeidsdiscriminatie, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk. 

Ook de ondernemingsraad (OR) heeft hierbij een rol. Want het beleid wat de bestuurder wil gaan voeren zal via een instemmingsverzoek aan de OR behoren te worden voorgelegd. Daarna is het zaak om het overlegrecht te gebruiken en dit beleid regelmatig te bespreken en te onderzoeken of het beleid voldoende is. 

Wat leer je in deze E-cursus over ongewenst gedrag en de rol van de OR?

  • Wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag?
  • Wat zijn de rechten en plichten van bestuurder en OR?
  • Komen tot beleidsvorming, planontwikkeling en de implementatie
  • Welke maatregelen kan de organisatie nemen?
  • Wat is de rol van de OR hierin?
  • En hoe kan je communiceren over ongewenst gedrag?
Module 1 Introductie
Les 1 Definitie van ongewenst gedrag  
Les 2 Voorbeelden van ongewenst gedrag op de werkvloer  
Les 3 Belang van het aanpakken van ongewenst gedrag voor organisatie en medewerkers  
Module 2 Wettelijk kader rondom ongewenst gedrag
Les 1 Wetgeving inzake discriminatie, seksuele intimidatie en pesten op het werk  
Les 2 Rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag  
Les 3 Juridische gevolgen van overtredingen  
Module 3 Beleid en maatregelen tegen ongewenst gedrag
Les 1 Beleidsvorming, planontwikkeling en implementatie  
Les 2 Maatregelen die organisaties kunnen nemen  
Les 3 Evaluatiemethodologieen om de effectiviteit te monitoren  
Module 4 De rol van de OR bij het aanpakken van ongewenst gedrag
Les 1 Informatierecht over klachtenprocedures voor medewerkers  
Les 2 Overlegrecht over beleidsvorming, implementatie en evaluatie  
Les 3 Instemmingsrecht over maatregelen die zijn genomen om het risico te verminderen  
Module 5 Communiceren over ongewenst gedrag binnen de organisatie
Les 1 Hoe communiceert een organisatie met medewerkers over het beleid inzake ongewenst gedrag?  
Les 2 Hoe kan de OR communiceren met bestuurder en anderen?  
Les 3 Etcetera …  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *