de ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Hij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met vijftig of meer werknemers (geen fte’s) is verplicht een OR te hebben.

de ondernemingsraad als team

De omvang en samenstelling ervan kan per bedrijf verschillen. De leden van de OR worden gekozen uit en door de werknemers. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd. 

Een OR is onafhankelijk, kan dus grotendeels zelf bepalen wat hij doet en hoe hij dat doet.

Zijn bevoegdheden zijn in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geregeld. De ondernemingsraad kan zijn eigen kijk op medezeggenschap ontwikkelen, eigen doelen en strategie kiezen en is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk in de ondernemingsraad. 

Wel dienen de OR-leden aan de kiezers verantwoording af te leggen over wat ze hebben gedaan. Die hebben, als sanctie achteraf, de mogelijkheid om OR-leden niet te herkiezen. 

Ben je net gekozen in de OR of ben je van plan om jezelf verkiesbaar te stellen? Bekijk dan eerst de informatie over de OR: lees hier. Of volg de online E-cursus Wet op de ondernemingsraden. Of lees meer over de OR op wikipedia.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *