Onderneming

Onderneming

Onder onderneming wordt verstaan: ‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.

Onderneming

Er bestaan drie vereisten waaraan een onderneming moet voldoen, wil de WOR op de onderneming van toepassing zijn.

Het gaat om de volgende eisen:

  • er moet sprake zijn van een groep mensen die op enigerlei wijze samenwerken. Dit wordt een samenwerkingsverband of organisatorisch verband genoemd;
  • binnen dit samenwerkingsverband zijn mensen werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling;
  • Het samenwerkingsverband dient zich als een zelfstandige eenheid naar buiten te presenteren.

Van een zelfstandige eenheid is sprake in gevallen waarin de onderneming zelfstandig contracten met derden afsluit, on worden der eigen naam naar buiten treedt en producten en of diensten aanbiedt aan het publiek.

Het samenwerkingsverband hoeft niet juridisch zelfstandig te zijn. Ieder filiaal van een grootwinkelbedrijf en ieder bijkantoor van een bank is bijvoorbeeld een afzonderlijke onderneming in de zin van de WOR. Andere voorbeelden van ondernemingen zijn: een fabriek, een ziekenhuis en een overheidsinstelling.

Om vast te stellen of een bedrijf onder het begrip ‘onderneming’ in de zin van de WOR valt, moet naar de feitelijke situatie worden gekeken; niet van belang is of het bedrijf als onderneming is gedefinieerd. 

Het bedrijf moet in de praktijk als onderneming worden beschouwd. De aard van de werkzaamheden die in een onderneming worden verricht of het feit dat een onderneming wel of geen winstoogmerk heeft, speelt bij de vaststelling geen rol.

Ook speelt geen rol of de onderneming samen met andere ondernemingen in stand wordt gehouden door een rechtspersoon dan wel deel uitmaakt van een concern.

Er is een wiki gemaakt voor meer informatie.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *