ondernemer

Ondernemer

Het is de ondernemer die een onderneming in stand houdt en laat functioneren. Een ondernemer in de zin van de WOR kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

ondernemer

De ondernemer kan ook meerdere ondernemingen in stand houden. De ‘onderneming’ is de arbeidsorganisatie en de ‘ondernemer’ is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze arbeidsorganisatie in stand houdt.

In veel gevallen is hij tevens de werkgever. Het is belangrijk voor de OR om te weten wie die persoon is, omdat hij in de WOR in de artikelen 2527 en 30 genoemd wordt als degene die een advies cq. instemming moet vragen.

Ook rust op hem ook de verplichting ervoor te zorgen dat er een OR komt als er in de onderneming een bepaald aantal werknemers werkzaam is.

In de praktijk is hij overwegend een privaatrechtelijk of publieksrechtelijk rechtspersoon. Voorbeelden van privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: (coöperatieve) vereniging, nv, bv of stichting. Publiekrechtelijke personen zijn bijvoorbeeld de Staat, provincies, gemeenten en de SER.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *