arrow_drop_up arrow_drop_down

Trainingen voor OR & PVT

Basistraining

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Maatwerktraining

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Proactief werken

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Teamontwikkeling

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! of niet dan?

Basistraining

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Maatwerk

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Plenty of space for a smooth sub-title!

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Iedere ondernemingsraad of PVT die van plan is om een training of opleiding te volgen is uniek. Al de trainingen die worden aangeboden zijn volledig op maat geschreven. Dit betekent dat eigenlijk iedere training of opleiding een Maatwerktraining is. Aan de hand van de wens van de ondernemingsraad wordt gekeken wat nodig is en aan de hand daarvan wordt een passend programma opgemaakt.  Via een op maat geschreven programma ondersteunen wij de ondernemingsraad in het verder professionaliseren van medezeggenschap in de eigen organisatie. Aan het einde van de training beschikt de ondernemingsraad over concrete, gewenste, output of een actiepuntenlijst zodat wanneer je weer terug bent in de eigen organisatie deze direct kan oppakken.

Snel naar de gewenste training:

Basistraining OR/PVT

Naar training

Maatwerktraining OR/PVT

Naar training

WOR training

Naar training

Transitietraining

Naar training

Talententest

Naar training

Teamrollen Belbin

Naar training

ROM

Naar training

Samenwerken

Naar training

Proactieve OR

Naar training

Basistraining ondernemingsraad / PVT

Deze training is geschikt voor die ondernemingsraad die net na verkiezingen zijn gestart en een basistraining willen volgen. In deze training gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
 •  Rol en taak van OR/PVT.
 •  Belangrijkste bevoegdheden uit de Wet op de ondernemingsraden.
 •  Hoe de Advies- en Instemmingsprocedure werken.
 •  Hoe je komt tot goed contact met de Achterban.
 •  Op welke wijze je meer uit de Overlegvergadering kan halen.

Maatwerk training ondernemingsraad / PVT

Natuurlijk kan de ondernemingsraad of PVT zelf bepalen welke onderwerpen op de agenda van de training moeten komen. Hier is de maatwerk training voor bedoeld. Mogelijke onderwerpen die op de agenda kunnen komen:

 •   Proactief werken als ondernemingsraad of PVT.
 •   Onderling contact verbeteren.
 •   Hoe je tot goed overleg komt met je achterban.
 •   Welke kwaliteiten in de ondernemingsraad of PVT aanwezig zijn.
 •   Behandeling advies- of instemmingsverzoek.

Interesse?

Meer informatie over maatwerktraining
Offerteaanvraag

Training Wet op de Ondenemingsraden

Wanneer je net gekozen bent om in de ondernemingsraad of PVT zitting te nemen dan kom je voor vele uitdagingen te staan. Van belang is dat je weet welke bevoegdheden je hebt en hoe je deze kan inzetten tijdens het overleg in de ondernemingsraad en met de bestuurder. In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld in een halve-dag: 

 •   Wat is de taak en rol van de OR in de organisatie.
 •   Je leert de belangrijkste bevoegdheden uit de WOR.
 •   Je weet wanneer er sprake is van adviesrecht en instemmingsrecht.
 •   Je kent de advies- en instemmingsprocedure.
 •   Je weet hoe je invloed kan uitoefenen op het beleid in de organisatie.

Transitietraining ondernemingsraad / PVT

Je bent aangeland in het laatste jaar van de zittingsperiode van de ondernemingsraad of PVT. En de vraag die je je misschien stelt is: hebben wij onze doelen die we voor ogen hadden tijdens het begin van onze zittingsperiode bereikt? En hoe ervaart de bestuurder onze werkwijze en het overleg en hoe kijkt de achterban terug op onze activiteiten. Ook spelen de eigen leden een belangrijke rol in deze transitietraining. 

 •   Vooraf invullen vragenlijst door bestuurder.
 •   Vooraf invullen vragenlijst door medezeggenschapsleden. 
 •   Vooraf invullen vragenlijst door achterban. 
 •   Wat zijn de lessen uit de ingevulde vragenlijsten voor de nieuwe OR?

Talententest individuele leden OR / PVT

Welke kwaliteiten neem jij mee naar de ondernemingsraad of PVT?  Voor de training krijgen de OR-leden of PVT-leden de gelegenheid om een aantal vragenlijsten in te vullen. Tijdens de training wordt een teamprofiel gepresenteerd. In dat teamprofiel wordt duidelijk waar de sterke en minder sterke kanten zitten van de OR of PVT. De volgende onderdelen komen in de test aan de orde:

 •   Persoonlijkheidstest 16pf
 •   Test Onderhandelingsstijlen van Mastenbroek
 •   Test Beïnvloedingsstijlen
 •   Test Conflictstijlen

Training Teamrollen van Belbin

Deze training Belbin Teamrollen is zeer geschikt voor ondernemingsraden die net na verkiezingen zijn geïnstalleerd of een nieuwe start met elkaar willen maken. En die meer uit de onderlinge samenwerking willen halen. 

Onderwerpen in de training Belbin Teamrollen: 

 •   Inzicht krijgen in kwaliteiten en teamrol(len) van jezelf en mede OR-leden.
 •   Resultaatgericht leren samenwerking in de ondernemingsraad.
 •   Effectief communiceren en vergaderen.
 •   Samenwerkingsafspraken met elkaar maken.
 •   Specifieke samenwerkingsoefeningen. 

Resultaat- en Ontwikkelingsgerichte MZ

De medezeggenschap kan, als het gaat om het functioneren, leren te verbeteren en te vernieuwen. In trainingen worden vaak wel mooie doelstellingen afgesproken, maar worden meestal niet omgezet naar doelgerichte processen en dus acties. Wil je meer resultaatgerichtheid dan is het belangrijk om te werken met de hoofdprocessen van Medezeggenschap. In de training wordt het volgende behandeld:

 •   Talententest voor de OR-leden + coachingsgesprek.
 •   Visie en missie op medezeggenschap en organisatie.
 •   Hoe ziet het team 'de OR eruit'?
 •   Welke ontwikkelingslijnen worden ingezet.


Samenwerken in de Medezeggenschap

Wil je optimaal gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten in de ondernemingsraad? Of het onderlinge overleg verbeteren? Weten wie wanneer in het vergaderproces ingezet kan worden? Wil je goede resultaten behalen?

 •   Inzicht in de kwaliteiten en teamrollen van de OR-leden;
 •   Resultaatgericht samenwerken;
 •   Effectief communiceren en vergaderen.


Maatwerktraining Proactieve OR

Wanneer je jezelf als ondernemingsraad pro-actiever wilt gaan opstellen ga je merken dat het werk in de ondernemingsraad een stuk leuker wordt. De ondernemingsraad wordt productiever en pro-actiever. Vergaderen gaat weer ergens over. Je gaat meer in minder tijd doen en de achterban voelt zich beter vertegenwoordigd.  

 •   Je wordt een ondernemingsraad met lef en ambitie.
 •   Een constructieve relatie met de bestuurder op te bouwen.
 •   Een goed contact met de achterban.

Leerweg MZ

Ontdek welke kwaliteiten aanwezig zijn in het team

Samenwerken

Een verdieping van kennis en vaardigheden

Pro-actieve OR

Invloed op veranderingen en zo vroeg mogelijk betrokken zijn

Praktijkgericht

Als trainer (opleider) / adviseur werk ik met een groot netwerk van diverse (branche-)specialisten samen. Daardoor ben ik in staat om de ondernemingsraad of PVT te adviseren en te trainen op uiteenlopende thema’s. Om een goed resultaat in de training te behalen wordt de training zou realistisch mogelijk ingericht. Er is een praktijkgerichte aanpak waarbij voldoende ruimte wordt ingericht voor eigen casuïstiek en bedrijfsspecifieke documenten. De werkwijze ziet er als volgt uit:

Kennismakingsgesprek

Zijn we geheel nieuw voor elkaar dan plannen we een kennismakingsgesprek. Vaak is dit ook om te onderzoeken of er een klik is tussen ondernemingsraad en trainer. In het gesprek proberen we samen te onderzoeken waar de specifieke trainingsbehoefte ligt. Na dit gesprek wordt een programmavoorstel opgemaakt inclusief een definitieve offerte. 

Intakegesprek

Zijn we al bekend met elkaar en de ondernemingsraad of PVT wil een training organiseren dan kom ik graag tijdens een vergadering of ander moment langs om de trainingswens te bespreken. We noemen dit het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken en formuleren we samen de doelstelling(en) en specifieke leerdoelen van de ondernemingsraad of PVT.

Voorbereiding

Op basis van de verkregen informatie ontwikkel ik een praktijkgerichte en op maat-geschreven training. Om de training goed aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers is voorbereiding essentieel. In de voorbereidingsfase worden de werkvormen en de oefeningen opgesteld die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt via Blended-Learning materiaal aangereikt waardoor deelnemers zich kunnen voorbereiden op de training. Dit betekent dat de inhoud thuis of op het werk kan worden bekeken zodat we in de training gelijk aan de slag kunnen gaan.

Training

Na de voorbereiding, gaat de training van start. Mijn trainingen kenmerken zich door een praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname en tijdens de training evalueren we of de gewenste leerdoelen zijn bereikt.

Evaluatiegesprek

Als trainer streef ik naar een hoge mate van kwaliteit op al de gegeven trainingen. Het is juist daarom dat het wenselijk is dat de training wordt geëvalueerd. Direct na afloop van de training wordt een evaluatiegesprek ingepland. In het evaluatiegesprek gaan we in gesprek over de onderwerpen die tijdens de training aan de orde zijn gekomen en hoe de behandelde leerstof in de dagelijkse praktijk ten uitvoer wordt gebracht.

Afspraken

Na afloop van de training zal er periodiek contact zijn om de ontwikkelingen van de ondernemingsraad of PVT te bespreken. Vanzelfsprekend kan de ondernemingsraad of PVT tussentijds geheel vrijblijvend contact zoeken en wordt op eventuele vragen snel gereageerd. 

Na de training help ik je graag verder

De meeste ondernemingsraden gaan na de training, in hun eigen vertrouwde omgeving, pas echt actief aan de slag met het OR-werk. Het is normaal dat er dan nog tal van vragen ontstaan, waarvoor je mij altijd na de training kan bellen of mailen.

Wil je meer weten over een Maatwerktraining ondernemingsraad? Stuur dan een mail. Met plezier stuur ik je een voorstel op. Je kan voor meer informatie ook contact opnemen op: 0653797938. Ik vertel je graag meer en stuur binnen 24-uur een passend voorstel toe.

Offerte aanvragen

Niet goed, geld terug!

Over smaak valt niet te twisten en over kwaliteit evenmin. Meent u in de twaalf maanden volgend op de training of begeleiding dat de geleverde inspanning(en) niet de door u verwachte kwaliteit hebben, dan laat u mij dat weten. De in rekening gebrachte agogische kosten (niet de reis-/verblijf- en eventuele andere bijkomende kosten) worden per ommegaande teruggestort.

null

 • Wil je de Kwaliteiten in OR of PVT beter benutten?
 • Communicatie en samenwerking in OR/PVT verbeteren?
 • Resultaatgericht werken!

Offerteaanvraag Maatwerktraining ondernemingsraad 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.