Artikel 47 WOR - Regels ter uitvoering van de wet

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van deze wet.

Reactie plaatsen