Wijzigen zittingsduur ondernemingsraad

De ondernemingsraad kan zijn reglement op ieder moment wijzigen. 

Dit betekent dat ook de zittingsduur gewijzigd kan worden. Een wijziging van de zittingsduur heeft geen invloed op de huidige zittingsperiode van de leden van de ondernemingsraad. 

Een wijziging in het reglement heeft dus pas gevolgen voor de zittingsperiode van de leden van de ondernemingsraad die na de reglementswijziging worden gekozen.

Reactie plaatsen