Training OR

Het werk in de ondernemingsraad vraagt om deskundigheid. En die deskundigheid is niet altijd aanwezig en moet dus worden verworven of verbeterd. De training ondernemingsraad is er om aandacht te besteden aan verdere kwaliteitsverbetering.


Het lidmaatschap van de ondernemingsraad is in principe een tijdelijke functie. De meeste leden zitten slechts één zittingsperiode in de ondernemingsraad. 


Deze periode kan bestaan uit één jaar, twee jaar, drie jaar of vier jaar. Dit is geregeld in het eigen OR-reglement. En ongeacht welke zittingsperiode er ook is er wordt veel van je gevraagd.


Sommigen lijken geboren voor dit werk, maar dat geldt zelden voor alle OR-leden. De meesten kunnen alleen maar kwaliteit leveren als ze snel en goed worden opgeleid. Voor de ondernemingsraad als geheel geldt eigenlijk hetzelfde.


Het verwerven van voldoende deskundigheid door het opbouwen van ervaring kost te veel tijd, waardoor scholing noodzakelijk is. Met name in de inwerkperiode is een intensief scholingsprogramma wenselijk.


Het lidmaatschap van de ondernemingsraad staat open voor alle werknemers in de organisatie. Bij de kandidaatstelling is selectie op deskundigheid vanuit democratisch oogpunt onwenselijk. Dan moet de consequentie onder ogen worden gezien van voldoende mogelijkheden voor de training ondernemingsraad.


Inhoudelijk kan het werk in de ondernemingsraad lastig zijn, zeker nu het meestal verder gaat dan alleen het toetsen van besluiten van de bestuurder. De meeste ondernemingsraden proberen ook inhoudelijk op beleid te reageren en dat vraagt om inhoudelijke kennis en een zeker abstractievermogen.


Er zijn in de praktijk veel ZZP’ers en/of instituten waar je als ondernemingsraad/PVT terecht kan. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden voor de training ondernemingsraad :


  • Maatwerktraining ondernemingsraad.
  • Samenwerken in de ondernemingsraad.
  • Basistraining ondernemingsraad.
  • Training Wet op de ondernemingsraden.
Reactie plaatsen