Technologische voorziening

Bij een belangrijke technologische voorziening moet gedacht worden aan het automatiseren van de bedrijfsvoering, zoals het automatiseren van de kantoorwerkzaamheden of productieprocessen.


De invoering of wijziging van voorzieningen op het gebied van communicatie- of informatietechnologie is adviesplichtig.


De ondernemingsraad heeft adviesrecht ook als de verwachting bestaat dat het besluit pas op termijn belangrijke veranderingen zal meebrengen.

Reactie plaatsen