SMART werken als ondernemingsraad

Wat betekent het om je doel SMART te maken?


Onderstaand kan je een aantal vragen zien die je kan beantwoorden om je doel als ondernemingsraadslid helder te maken:


  • Specifiek:

Wat wil je bereiken?

Welke acties horen daarbij?

Wie zijn hierbij betrokken?

Wat is hiervoor nodig?

Waarom wil je dit doel bereiken?

  • Meetbaar:

Wat heb je bereikt als je het doel hebt behaald?

Welke actie ga je in een bepaald ritme uitvoeren om je doel te bereiken?

Op welke momenten werk je aan je doel?

  • Acceptabel:

Is er draagvlak voor je doel?

Is het realistisch?

Heb je de middelen in huis om het doel te bereiken?

Op welke manier past het doel bij de ondernemingsraad?

  • Realistisch:

Waarom is het realistisch dat jij dit doel gaat behalen?

  • Tijdsgebonden:

In welk tijdsbestek is het doel behaald?

Wanneer loopt je doel af?

Reactie plaatsen