Ondernemer

Het is de ondernemer die een onderneming in stand houdt en laat functioneren. Een ondernemer in de zin van de WOR kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.


De ondernemer kan ook meerdere ondernemingen in stand houden. De ‘onderneming’ is de arbeidsorganisatie en de ‘ondernemer’ is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze arbeidsorganisatie in stand houdt.


In veel gevallen is de ondernemer tevens de werkgever. Het is belangrijk voor de OR om te weten wie de ondernemer is, omdat de ondernemer in de WOR in de artikelen 25, 27 en 30 genoemd wordt als degene die een advies cq. instemming moet vragen.


Op de ondernemer rust ook de verplichting ervoor te zorgen dat er een OR komt als er in de onderneming een bepaald aantal werknemers werkzaam is.


In de praktijk is een ondernemer overwegend een privaatrechtelijk of publieksrechtelijk rechtspersoon. Voorbeelden van privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: (coöperatieve) vereniging, nv, bv of stichting. Publiekrechtelijke personen zijn bijvoorbeeld de Staat, provincies, gemeenten en de SER.

Reactie plaatsen