Geheimhouding OR

De geheimhouding is geregeld in artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden en dit artikel zegt het volgende: Leden van de ondernemingsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid als OR-lid vernemen.


Deze geheimhouding is ook van toepassing voor commissies van de OR en betrokken deskundigen.


De bestuurder (ondernemer) kan de ondernemingsraad zijn commissies en betrokken deskundigen de geheimhouding opleggen ten aanzien van bepaalde aangelegenheden. 


Deze geheimhoudingsplicht wordt zo veel mogelijk opgelegd voordat het onderwerp besproken wordt in een OR-vergadering of de overlegvergadering.


Bij het opleggen van de geheimhouding geeft de bestuurder aan om welke gegevens het gaat en tevens voor welke tijd de geheimhoudingsplicht van toepassing is.

Reactie plaatsen