belangrijk besluit

Belangrijk besluit

Voor de verschillende besluiten zoals genoemd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), en dan bij het eerste lid geldt de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een ‘belangrijk’ besluit.

De ondernemingsraad heeft dan alleen adviesrecht als het dus belangrijke besluiten zijn.


Helaas bestaat er geen duidelijk omschrijving wat precies verstaan moet worden onder de term ‘belangrijk’.


Besluiten die tot de gewone bedrijfsvoering worden gerekend, zijn niet belangrijk. Wat hiermee wordt bedoeld zijn de alledaagse activiteiten. Dus iets wat bijvoorbeeld iedere maand gebeurt. Dit is dus iets wat tot de gewone bedrijfsvoering behoort.


Een belangrijk besluit is een besluit dat bijzondere gevolgen kan hebben voor de onderneming, voor de vermogens- en liquidatiepositie van de organisatie en voor de werknemers. Zijnde niet de alledaagse bedrijfsvoering. Dus wijzigt er iets op dat punt dan kan dat belangrijk voor de ondernemingsraad zijn.


Gevolgen van een besluit voor de lange termijn zijn ook voor de ondernemingsraad van belang.

Kortom in de dagelijkse praktijk hanteer is in de meeste gevallen de term ‘wanneer de ondernemingsraad het belangrijk acht dan is het belangrijk’.

Reactie plaatsen