deskundige voor de ondernemingsraad

Adviesopdracht aan deskundige

Wanneer is er sprake van een adviesopdracht aan een deskundige?

Het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht over adviesplichtige onderwerpen aan een externe deskundige is adviesplichtig. 


Aan dit voornemen zijn drie voorwaarden verbonden:


 1. De opdracht heeft betrekking op de eigen onderneming, of in het kader van de besluiten die vallen onder artikel 25, lid 1 onder b of j worden genoemd betrekking hebben op een andere onderneming;
 2. De opdracht wordt aan een adviseur buiten de eigen onderneming verstrekt;
 3. Indien de adviesopdracht betrekking heeft op een andere onderneming die in het buitenland is gevestigd, dan is niet in alle gevallen het adviesrecht van toepassing.


 • hoe ziet de geformuleerde voorgenomen opdracht eruit?
 • hoe is de procedure voor het kiezen van adviseur/adviesbureau?
 • welke kosten brengt dit met zich mee?

 • wat is nut en noodzaak van het voornemen?
 • de feitelijke opdracht (ook als deze door de adviseur zelf wordt opgesteld).
 • de periode waarbinnen en de wijze waarop de adviseur de opdracht uitvoert.
 • welke kosten zijn aan de orde?
 • de wijze waarop de ondernemingsraad over voortgang, tussenrapporten en eindrapport wordt geïnformeerd.
 • de wijze en het moment waarop de aanbevelingen van de adviseur worden omgezet in een voorgenomen besluit en de ondernemingsraad daarover om advies wordt gevraagd.
Reactie plaatsen