Wijzigen vestigingsplaats onderneming

Bij dit besluit is de term ‘belangrijk’ niet verbonden, er is daarom adviesrecht ongeacht de aard en omvang van de eventuele personele gevolgen.


Er kunnen personele gevolgen ontstaan wanneer de wijziging zorgt voor:


 • langere reisafstand door verhuizing naar een nieuwe werklocatie;
 • een andere werkplek of andere leidinggevende;
 • andere arbeidsomstandigheden (denk hierbij aan: inrichting, werkplek);
 • andere arbeidstijden.


 • Wat is nut en noodzaak van dit besluit?
 • Hoe wordt in een nieuwe vestigingsplaats voorzien (huren, bouwen, verbouwen, kopen etc.)?
 • Welke investeringen zijn nodig?
 • Wat is de wijze van financieren?
 • Hoe zien de inrichtingsplannen eruit?
 • Wordt er rekening gehouden met de arbovoorschriften?
 • Hoe gaat de overplaatsing/verhuizing vorm krijgen?
 • Wordt de organisatiestructuur gewijzigd of ongewijzigd voortgezet?
 • Zijn vakorganisaties betrokken?


Reactie plaatsen