training onderhandelen voor de ondernemingsraad

Integriteit en de rol van de OR

De integriteit van veel organisaties ligt onder het vergrootglas. Het eerlijk, transparant en betrouwbaar handelen wordt kritisch gevolgd op thema’s zoals ‘institutioneel racisme’, ‘gelijke behandeling’ en ‘het omgaan met klokkenluiders’. 

De Ondernemingsraad heeft een belangrijke rol in het aandacht hebben voor het integer handelen. Het raakt aan de grondreden waarom een Ondernemingsraad er is, namelijk: het belang van het goed functioneren van de onderneming. Integriteit is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Wat leer je in deze E-cursus over Integriteit en de OR?

  • Wat is integriteit?
  • Wat is de rol van de OR bij het bevorderen van integriteit?
  • Op welke wijze kan een organisatie kwetsbaar zijn?
  • Hoe implementeer je richtlijnen om risico’s te vermijden?
  • En op welke wijze kan je communiceren over integriteit binnen de organisatie?
Module 1 Inleiding integriteit en de rol van de OR
Les 1 Definities voor integriteit, governance, ethiek en compliance  
Les 2 De rol van de OR bij het bevorderen van integriteit en ethische praktijken in organisaties  
Les 3 Waarom is integriteit belangrijk voor organisaties?  
Module 2 Juridische kaders en wetgeving
Les 1 Wetgeving rondom arbeidsrecht en privacywetgeving  
Les 2 Verantwoordelijkheden van werkgevers met betrekking tot integriteitskwesties  
Les 3 De rol van de overheid bij het bevorderen van transparantie binnen organisaties  
Module 3 Risicomanagement: het beperken van risico’s
Les 1 Hoe kan een organisatie kwetsbaar zijn voor fraude, corruptie of andere integriteitsrisico’s  
Les 2 Het ontwikkelen van een effectief beleid om risico’s te verminderen  
Les 3 Hoe richtlijnen implementeren om risico’s te verminderen?  
Module 4 Communicatie: een sleutelcomponent binnen ethisch gedrag
Les 1 Hoe kan communicatie bijdragen aan het bevorderen of belemmeren van ethisch gedrag?  
Les 2 Effectief communiceren over ethische kwesties binnen organisaties  
Les 3 Het opzetten van een effectief communicatiebeleid om problemen aan te pakken  
Module 5 Cultuur: een cultuur creëren waarin eerlijkheid en ethisch handelen worden gestimuleerd.
Les 1 Hoe kunnen managementspraktijken bijdragen aan een cultuur waarin eerlijkheid centraal staat?  
Les 2 Het ontwikkelen van een effectief trainingsprogramma om medewerkers bewust te maken  
Les 3 Het opzetten van feedbackmechanismes om het beleid te evalueren  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *