inleiding over de ondernemingsraad

Inleiding over de ondernemingsraad (OR)

Wat krijg je allemaal te lezen?

Bij de bouw van een huis luidt de uitdrukking dat de paal de grond in gaat. Dit felle gebaar markeert het begin van een ontwikkeling. Er is sprake van bouwrijpe grond en fundamenten, er is een bestek, met de vrachtwagen komt materiaal, er zijn mensen met grote handen die ze uit de mouwen steken.

inleiding over de ondernemingsraad (OR)

Helemaal aan het begin was er het plan en de planning.

In deze inleiding over de ondernemingsraad laat ik je lezen wat een ondernemingsraad is en wat hij kan doen:

 • Wat doe je in de ondernemingsraad?
 • waar zit de ondernemingsraad?
 • waar spreekt de ondernemingsraad?
 • waaraan werkt de ondernemingsraad?
 • waaraan werkt de ondernemingsraad nog meer?
 • hoe krijgt de ondernemingsraad invloed?
 • hoe krijgt de ondernemingsraad nog meer invloed?
 • hoe krijgt de ondernemingsraad een gezicht?
 • En, wat haal je uit de ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf (organisatie). Hij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Elk bedrijf in Nederland met vijftig of meer werknemers (dus geen fte’s) is verplicht een ondernemingsraad te hebben.De omvang en samenstelling ervan kan per bedrijf verschillen. De leden van de OR worden gekozen uit en door de werknemers.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

Inzicht in de ondernemingsraad

Het ondernemingsraadswerk kent een minder krasse beginfase zoals hierboven is omschreven bij de bouw van het huis. Je stelt je namelijk kandidaat maar dan nog blijf je vaak een poos dubben of je er wel goed aan hebt gedaan. Er wordt gewikt en gewogen. Dit ondanks alle moeite en inspanning die zittende ondernemingsraadsleden zich hebben getroost om collega’s op het werk te interesseren voor iets dat ondanks een behoorlijke traditie aan de buitenstander nog tamelijk onbekend is: medezeggenschap via een ondernemingsraad.

Daar is ook een bestek in de vorm van de Wet op de ondernemingsraden. Daar is eveneens materiaal in de vorm van advies- en instemmingsaanvragen en strategische plannen. Daar zijn mensen die bouwen.

Maar het is niet zo duidelijk allemaal. Medezeggenschap en ondernemingsraad, het zijn voorlopig nog geen woorden waar je makkelijk op kauwt.

opgave

Zoals de meeste mensen er naar kijken hoor je vaak dat de middelste fout is. Op zichzelf is er natuurlijk niks op tegen om dat te zeggen. Bovendien is er geen speld tussen te krijgen.

Maar naast die ene foute zijn er wel twee goed. Spontaan zeggen dat maar weinig mensen. We wijzen met meer gemak naar wat er mis is dan naar wat er deugt. Zit het in onze opvoeding?

Als je vraagt naar het imago van een ondernemingsraad ligt dezelfde weg als naar de sommen open. Even gemakkelijk

 • Het is een praatclub.
 • Ze zijn er nooit.
 • Ze zijn altijd aan het vergaderen.
 • Wat doen ze eigenlijk op die cursussen.
 • Slijmslijm met de baas.
 • In-een-goed-blaadje-komers, witte-voeten-halers.

Dat is geen imago waar de mensen graag op af komen. Het zijn vaak ook de woorden die ondernemingsraadsleden zelf gebruiken als we ernaar vragen. Ze hadden iets anders kunnen zeggen en dat doen ze meestal ook wel snel op je erop wijst. Maar kennelijk moet men eerst een drempeltje over.

Want over een ondernemingsraad wordt ook gezegd:

 • Het is een deskundige groep mensen.
 • Ze zetten zich in.
 • Het is een vraagbaak.
 • Ze kunnen dingen aardig ombuigen.
 • Het zijn harde werkers.
 • Ze hebben lef en houden vol.
 • Ze denken goed na.

Deze benadering komt anders over. Met zulke mensen wil je best praten. Hier klop je aan.

We worden behandeld en bejegend zoals ons imago is: dat is onze beste amigo.

Wanneer men de ondernemingsraad ziet als een stoffig gezelschap dat eventueel ook nog als los zand aan elkaar hangt dan krijgt deze ondernemingsraad weinig zaken vanuit de medewerkers toegeschoven en de bestuurder sluit zich daarbij spoedig aan.

Tenminste, die kans is groot.

Ziet men ze als enthousiaste mensen die met vaart en elan handelen dan ontmoeten ze eerder vragen en blijken van belangstelling. Om zo te kunnen overkomen moet je een aantal gereedschappen in huis hebben.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *