arrow_drop_up arrow_drop_down
21 januari 2020 

Hoe kom je tot goed overleg met toezichthouders?

Hoe is uw relatie als ondernemingsraad met de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen? Veelal horen we dat dat te wensen overlaat.

Als je weet dat toezichthouders aanwezig moet zijn bij de bespreking van de algemene gang van zaken dan is de vraag waarom dat in vele gevallen niet gebeurt.

Maar ook dat toezichthouders aanwezig behoren te zijn bij een belangrijk adviestraject wat besproken wordt in een overlegvergadering.

Samen met Sprengers Advocaten is een webinar georganiseerd over dit thema en is hieronder te bekijken.

Over de schrijver
Op 1 januari 2015 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf als Opleider (trainer) en adviseur voor medezeggenschapsorganen en ben actief in diverse branches. Daarvoor heb ik veel ervaring op gedaan bij verschillende scholingsinstituten (o.a.: TranScoop, MZLeeuw, De Kromme Rijn en AbvaKabo Training & Opleiding). In mijn aanpak streef ik ernaar om Medezeggenschapsorganen 'pro-actief' te laten opereren en een belangrijk hulpmiddel hierin is de 'online MZ-community' waarin diverse ondersteuningsmogelijkheden zitten.
Reactie plaatsen